Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst Medische Oncologie nummer 2, pp. 19-21
mei 2012, jaargang 14

FOLFIRINOX bij het gemetastaseerd pancreascarcinoom

Bij fitte patiënten met een gemetastaseerd pancreascarcinoom is combinatiechemotherapie met FOLFIRINOX, in vergelijking met gemcitabinemonotherapie, een effectieve eerstelijns behandeling met een aangetoonde overlevingswinst van ruim 4 maanden (HR: 0,57; 95% CI: 0,45-0,73; P < 0,001) en hanteerbare toxiciteit.

Referentie

  1. Conroy T, Desseigne F, Ychou M, et al. FOLFIRINOX versus gemcitabine for metastatic pancreatic cancer. N Engl J Med 2011;364(19):1817-25.