Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 30-09-2021
 • E-pubdatum
 • 01-10-2021
 • Bron
 • Medische Oncologie

mFOLFOX6 als tweedelijnsbehandeling voor het lokaal gevorderd of gemetastaseerd cholangiocarcinoom of galblaascarcinoom

In de hier besproken ABC-06-studie wordt bij patiƫnten met gevorderd of gemetastaseerd cholangiocarcinoom na een follow-up van mediaan 21,7 maanden een statistisch significant langere OS gezien na tweedelijns palliatieve behandeling met mFOLFOX6 plus ACS versus ACS: 6,2 maanden (95%-BI: 5,4-7,6) in de mFOLFOX6-groep versus 5,3 maanden (95%-BI: 4,1-5,8) in de controlegroep (adjusted HR: 0,69 [95% BI: 0,50-0,97]; P = 0,031). De winst in absolute OS is gering (0,9 maanden). Bijwerkingen komen frequent voor, maar zijn in het algemeen hanteerbaar. Dit resultaat voldoet aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling.

 1. Nederlandse Kankerregistratie (www.cijfersoverkanker.nl).
 2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Cisplatine en gemcitabine bij het irresectabel of gemetastaseerd galwegcarcinoom. Med Oncol 2010;13(5):33-4.
 3. Lamarca A, Palmer DH, Wasan HS, et al; Advanced Biliary Cancer Working Group. Second-line FOLFOX chemotherapy versus active symptom control for advanced biliary tract cancer (ABC 06): a phase 3, open-label, randomised, controlled trial. Lancet Oncol 2021;22(5):690-701.