Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 05-06-2017
 • E-pubdatum
 • 05-06-2017
 • Bron
 • Medische Oncologie

Nanoliposomaal irinotecan gecombineerd met 5-fluorouracil en leucovorine als tweedelijns behandeling bij gemetastaseerd pancreascarcinoom

De NAPOLI-I-studie toont dat bij patiënten met gemetastaseerd pancreascarcinoom, na eerdere behandeling met gemcitabine voor lokaal uitgebreide of gemetastaseerde ziekte dan wel metastasering binnen 6 maanden na afronden van neoadjuvante/adjuvante behandeling met gemcitabine, de combinatie van nanoliposomaal irinotecan met 5-fluorouracil en leucovorine een 1,9 maanden langere OS (6,1 versus 4,2 maanden; HR: 0,67; 95%-BI: 0,49-0,92; P = 0,012) geeft dan behandeling met 5-fluorouracil en leucovorine alleen. Er is ook een significant effect van 1,6 maanden (3,1 versus 1,5 maanden; HR: 0,56; 95%-BI: 0,410,75; P = 0,0001) op het secundaire eindpunt PFS. Ondanks deze zeer beperkte verlenging van OS en PFS voldoen beide eindpunten aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Behandeling met de combinatietherapie gaat ten koste van meer toxiciteit.

 1. Kalra AV, Kim J, Klinz SG, et al. Preclinical activity of nanoliposomal irinotecan is governed by tumor deposition and intratumor prodrug conversion. Cancer Res 2014;74(23):7003-13.
 2. Wang-Gillam A, Li CP, Bodoky G, et al; NAPOLI-1 Study Group. Nanoliposomal irinotecan with fluorouracil and folinic acid in metastatic pancreatic cancer after previous gemcitabine-based therapy (NAPOLI-1): a global, randomised, openlabel, phase 3 trial. Lancet 2016;387(10018):545-57.
 3. Kerst JM, Eskens FALM, Gelderblom AJ, et al; NVMO-commissie BOM. FOLFIRINOX bij gemetastaseerd pancreascarcinoom. Med Oncol 2012;15(2):19-21.
 4. Kerst JM, Eskens FALM, Beerepoot LV, et al; NVMO-commissie BOM. Herbeoordeling NAB-paclitaxel bij de behandeling van het gemetastaseerd pancreascarcinoom. Med Oncol 2015;18(5):25-7.
 5. Richtlijn Pancreascarcinoom (versie 2.0). Landelijke Werkgroep Gastrointestinale Tumoren, 22 augustus 2011.
 6. Oettle H, Riess H, Stieler JM, et al. Second-line oxaliplatin, folinic acid, and fluorouracil versus folinic acid and fluorouracil alone for gemcitabine-refractory pancreatic cancer: outcomes from the CONKO-003 trial. J Clin Oncol 2014;32(23):2423-9.
 7. Chibaudel B, Maindrault-Gœbel F, Bachet JB, et al. PEPCOL: a GERCOR randomized phase II study of nanoliposomal irinotecan PEP02 (MM-398) or irinotecan with leucovorin/5-fluorouracil as second-line therapy in metastatic colorectal cancer. Cancer Med 2016;5(4):676-83.
 8. Pelzer U, Blanc JF, Melisi D, et al. Quality-adjusted survival with combination nalIRI+5-FU/LV vs 5-FU/LV alone in metastatic pancreatic cancer patients previously treated with gemcitabine-based therapy: a Q-TWiST analysis. Br J Cancer 2017;116(10):1247-53.