Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 07-06-2016
 • E-pubdatum
 • 07-06-2016
 • Bron
 • Medische Oncologie

Necitumumab in combinatie met gemcitabine-cisplatine bij patiënten met stadium IV plaveiselcelcarcinoom van de long

Bij patiënten met een stadium IV plaveiselcelcarcinoom van de long geeft toevoeging van necitumumab aan de combinatie gemcitabine-cisplatine een 1,6 maanden langere OS: 11,5 maanden (95%-BI: 10,4-12,6) in de necitumumab-arm en 9,9 maanden (95%-BI: 8,9-11,1) in de controle-arm (HR: 0,84, 95%-BI: 0,74-0,96; P = 0,01). Deze resultaten voldoen niet aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies.
De PASKWIL-criteria staan afzonderlijke beoordeling van de subgroep plaveiselcelcarcinoom in combinatie met EGFR-expressie waarop de EMA-registratie is gebaseerd niet toe.

Referenties

 1. Thatcher N, Hirsch F, Luft A, et al. Necitumumab plus gemcitabine and cisplatin versus gemcitabine and cisplatin alone as first-line therapy in patients with stage IV squamous non-small-cell lung cancer (SQUIRE): an open-label, randomised, controlled phase 3 trial. Lancet Oncol 2015;16(7):763-74.
 2. Paz-Ares L, Mezger J, Ciuleanu T, et al. Necitumumab plus pemetrexed and cisplatin as first-line therapy in patients with stage IV non-squamous nonsmall-cell lung cancer (INSPIRE): an open-label, randomised, controlled phase 3 study. Lancet Oncol 2015;16(3):328-37.
 3. Pirker R, Pereira J, von Pawel J et al. EGFR expression as a predictor of survival for first-line chemotherapy plus cetuximab in patients with advanced nonsmall-cell lung cancer: analysis of data from the phase 3 FLEX study. Lancet Oncol 2012;13(1):33-42.