Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 11-04-2024
 • E-pubdatum
 • 19-04-2024
 • Bron
 • Medische Oncologie

Niraparib toegevoegd aan abirateron en prednison bij gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom

In de hier besproken MAGNITUDE-studie wordt bij patiƫnten met mCRPC en een tumor- of kiembaan-BRCA1/2-mutatie na een follow-up van mediaan 18,6 maanden een statistisch significant langere rPFS gezien na palliatieve behandeling met niraparib, abirateron en prednison dan na placebo met abirateron en prednison (HR: 0,53 [95%-BI: 0,36-0,79]; p = 0,001). Dit resultaat voldoet aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL2023-criteria voor palliatieve behandeling bij studies waarin de mediane overleving in de controlegroep langer dan 12 maanden is.

 1. iknl.nl/kankersoorten/prostaatkanker.
 2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Olaparib bij gemetastaseerd castratieresistent BRCA-gemuteerd prostaatcarcinoom na eerdere behandeling met enzalutamide of abirateron. MedOncol 2020; 23(9):23-7. 
 3. Lang SH, Swift SL, White H, et al. A systematic review of the prevalence of DNA damage response gene mutations in prostate cancer. Int J Cancer 2019; 55(3):597-616. 
 4. Smith MR, Scher HI, Sandhu S, et al. Niraparib in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer and DNA repair gene defects (GALAHAD): a multicentre, open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol 2022; 23(3): 362-73.
 5. Chi KN, Rathkopf D, Smith MR, et al. Niraparib and abiraterone acetate for metastatic castration-resistant prostate cancer. J Clin Oncol 41:3339-51. 
 6. Clarke NW, Armstrong AJ, Thiery-Vuillemin A, et al. Abiraterone and olaparib for metastatic castration-resistant prostate cancer. NEJM Evid 2022;1(9) DOI: 10.1056/ EVIDoa2200043. 
 7. Agarwal N, Azad AA, Carles J, et al. Talazoparib plus enzalutamide in men with first line metastatic castration-resistant prostate cancer (TALAPRO-2): a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2023; 402(10398):291-303.