Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 16-12-2022
 • E-pubdatum
 • 16-12-2022
 • Bron
 • Medische Oncologie

Nivolumab combinatietherapie als eerstelijnsbehandeling bij het plaveiselcelcarcinoom van de oesofagus

Conclusie

In de hier besproken CheckMate 648-studie wordt bij patiƫnten met een irresectabel, gerecidiveerd of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van de oesofagus en een tumor-PD-L1-expressie van ten minste 1 procent een statistisch significant betere overleving gezien bij behandeling met nivolumab en chemotherapie vergeleken met chemotherapie (HR: 0,54 [99,5%-BI: 0,37-0,80, P < 0,001]) en bij behandeling met nivolumab en ipilimumab vergeleken met chemotherapie (HR: 0,64 [98,6%-BI: 0,46-0,90, P = 0,001]). Beide resultaten voldoen aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling.

 1. Nederlandse Kankerregistratie (cijfersoverkanker.nl)
 2. Dijksterhuis WPM, Verhoeven RHA, Slingerland M, et al. Heterogeneity of firstline palliative systemic treatment in synchronous metastatic esophagogastric cancer patients: A realworld evidence study. Int J Cancer 2020; 146(7):1889-1901
 3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Adjuvant nivolumab bij het oesofaguscarcinoom of carcinoom van de gastrooesofageale overgang na neoadjuvante chemoradiatie en resectie. Med Oncol 2021; 24(9):33-37
 4. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Nivolumab als tweedelijnsbehandeling bij het plaveiselcelcarcinoom van de oesofagus. Med Oncol 2021;24(1):41-4.
 5. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Nivolumab en chemotherapie als eerstelijnsbehandeling van het gemetastaseerd HER2negatief adenocarcinoom van de maag, gastrooesofageale overgang of oesofagus. Med Oncol 2022;25(4):29-34
 6. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Pembrolizumab en chemotherapie als eerstelijnsbehandeling van het lokaal irresectabel of gemetastaseerd oesofaguscarcinoom. Med Oncol 2022;25(4):37-42
 7. Doki Y, Ajani JA, Kato K, et al. Nivolumab Combination Therapy in Advanced Esophageal SquamousCell Carcinoma. N Engl J Med 2022; 386:449-62