Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 15-12-2023
 • E-pubdatum
 • 15-12-2023
 • Bron
 • Medische Oncologie

NRS: Capmatinib voor het gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom met een MET exon 14 skipping-mutatie

Bij patiënten met gemetastaseerd METex14 gemuteerd NSCLC, eerder behandeld met chemotherapie en/of immuuntherapie (tweedelijns cohort) – het EMA-label – geeft behandeling met capmatinib een kans op respons van 41 procent (95%-BI: 29-53) met een mediane responsduur van 9,7 maanden (95%-BI: 5,6-13,0). Deze uitkomst voldoet niet aan de PASKWIL-criteria voor niet-gerandomiseerde studies voor een (voorlopig) positief advies. De geplande fase III-studie is voortijdig beëindigd. Dit advies is tot stand gekomen op basis van de uitkomsten van niet-gerandomiseerd onderzoek. De kwaliteit van het bewijs is matig. Het is waarschijnlijk dat met verder onderzoek de schatting van de grootte van het effect van de behandeling zal veranderen.

 1. Dutch Lung Cancer Audit 2019 dica.nl/dlca.
 2. Schuler M, Berardi R, Lim WT, et al. Molecular correlates of response to capmatinib in advanced non-small-cell lung cancer: Clinical and biomarker results from a phase I trial. Ann Oncol 2020;31(6):789-97.
 3. Wolf J, Seto T, Han JY, et al. Capmatinib in MET exon 14-mutated or MET-amplified non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2020;383(10):944-57. 
 4. Paik PK, Felip E, Veillon R, et al. Tepotinib in non-small-cell lung cancer with MET exon 14 skipping mutations. N Engl J Med. 2020;383(10):931-43