Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 11-04-2024
 • E-pubdatum
 • 19-04-2024
 • Bron
 • Medische Oncologie

Olaparib toegevoegd aan abirateron en prednison bij gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom

In de hier besproken PROpel-studie wordt bij patiënten met mCRPC een statistisch significant langere rPFS gezien na eerstelijns palliatieve behandeling met olaparib gecombineerd met abirateron en prednison dan na behandeling met alleen abirateron en prednison. (HR: 0,66 [95%-BI: 0,54-0,81]; p < 0,001). De mediane rPFS was 24,8 maanden in de olaparib groep en 16,6 maanden in de controlegroep (Δ 8,2 maanden). Dit resultaat voldoet aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL2023-criteria voor palliatieve behandeling bij een mediane overleving in de controlegroep langer dan 12 maanden. Het rPFS-voordeel van olaparib is waarschijnlijk het grootst bij patiënten met een HRR-gemuteerde tumor en met name met een BRCA1/2-mutatie.

 1. iknl.nl/kankersoorten/prostaatkanker 
 2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Olaparib bij gemetastaseerd castratieresistent BRCA-gemuteerd prostaatcarcinoom na eerdere behandeling met enzalutamide of abirateron. MedOncol 2020; 23(9):23-7.
 3. Asim M. Tarish F, Zecchini HF, et al. Synthetic lethality between androgen receptor signalling and the PARP pathway in prostate cancer. Nat Comm 2017;8(1):374. 
 4. Lang SH, Swift SL, White H, et al. A systematic review of the prevalence of DNA damage response gene mutations in prostate cancer. Int J Cancer 2019; 55(3):597-616.
 5. Clarke N, Wiechno P, Alekseev B, et al. Olaparib combined with abiraterone in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial. Lancet Oncol 2018; 19(7):975-86. 
 6. Clarke NW, Armstrong AJ, Thiery-Vuillemin A, et al. Abiraterone and olaparib for metastatic castration-resistant prostate cancer. NEJM Evid 2022;1(9) DOI: 10.1056/ EVIDoa2200043. 
 7. Agarwal N, Azad AA, Carles J, et al. Talazoparib plus enzalutamide in men with first-line metastatic castration-resistant prostate cancer (TALAPRO-2): a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2023; 402(10398):291-303. 
 8. Chi KN, Rathkopf D, Smith MR, et al. Niraparib and abiraterone acetate for metastatic castration-resistant prostate cancer. J Clin Oncol 41:3339-51. 
 9. Saad F, Clarke NW, Oya M, et al. Olaparib plus abiraterone versus placebo plus abiraterone in metastatic castration-resistant prostate cancer (PROpel): final prespecified overall survival results of a randomised, double-blind, phase 3 trial. Lancet Oncol 2023; 24(10):1094-108.