Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
  • Auteur
  • NVMO-commissie BOM
  • Printdatum
  • 22-03-2024
  • E-pubdatum
  • 22-03-2024
  • Bron
  • Medische Oncologie

Onderhoudsbehandeling met capecitabine bij primair gemetastaseerd nasopharynxcarcinoom

In de hier besproken fase III-studie wordt na een mediane follow-up van 33,8 maanden bij patiƫnten met primair gemetastaseerd nasopharynxcarcinoom die ziektecontrole bereikten na 4 tot 6 inductiechemotherapiekuren een significante verbetering van de PFS van 8,2 naar 35,9 maanden met een HR van 0,44 gezien van onderhoudsbehandeling met capecitabine. Dit verschil voldoet aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL2023-criteria voor palliatieve behandeling bij studies waar de mediane overleving in de controlegroep langer dan 12 maanden is.

Capecitabine werd goed verdragen en heeft een klinisch effect bij het gemetastaseerde nasopharynxcarcinoom als onderhoudsbehandeling na ziektecontrole bij eerstelijnsbehandeling.

  1. Bossi P, Chan AT, Even C, Machiels JP; ESMO Guidelines Committee. Electronic address: clinicalguidelines@esmo.org. ESMO-EURACAN Clinical Practice Guideline update for nasopharyngeal carcinoma: adjuvant therapy and first-line treatment of recurrent/metastatic disease. Ann Oncol 2023;34:247-50.
  2. Liu GY, Li WZ, Wang DS, et al. Effect of capecitabine maintenance therapy plus best supportive care vs best supportive care alone on progression-free survival among patients with newly diagnosed metastatic nasopharyngeal carcinoma who had received induction chemotherapy: A phase 3 randomized clinical trial. JAMA Oncol. 2022;8(4):553-61.