Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 30-08-2021
 • E-pubdatum
 • 27-08-2021
 • Bron
 • Medische Oncologie

Osimertinib als adjuvante therapie bij patiënten met een gereseceerd EGFR-gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom

In de hier besproken ADAURA-studie werd een significante verlenging van het primaire eindpunt, ziektevrije overleving, gezien voor patiënten behandeld met adjuvant osimertinib gedurende 3 jaar na complete resectie van stadium II-IIIA EGFR-positief NSCLC: 2-jaars-DFS van 90 procent (95%- BI: 84-93) versus 44 procent (95%-BI: 37-51) (HR: 0,17 [99,06%-BI: 0,11-0,26); P < 0,001). Ook de 2-jaars-DFS van de totale studiepopulatie (inclusief stadium IB, conform de EMA-registratie) is significant langer met osimertinib dan met placebo: 89 versus 52 procent (HR: 0,20 [99,12%-BI: 0,14-0,30]; P < 0,001). In de subgroepanalyse met alleen stadium IB is het verschil tussen behandeling met osimertinib en placebo ook significant verschillend in het voordeel van osimertinib (HR: 0,39). Het verschil in DFS is nog niet uit te drukken in tijd aangezien de mediane DFS in de osimertinib-groep nog niet bereikt is. OS is een secundair eindpunt, waarbij de follow-up nog te immatuur is.
Het resultaat voldoet aan de PASKWIL-criteria voor adjuvante behandeling voor een voorlopig positief advies voor NSCLC-patiënten met stadium IB-IIIA en een EGFR-mutatie (ex19del of L858R) na complete resectie en eventuele adjuvante chemotherapie. De kosten voor de behandeling zijn erg hoog. De OS-gegevens en de kwaliteit van leven-uitkomsten moeten afgewacht worden voor een definitief advies gegeven kan worden.

 1. Pignon J-P, Tribodet H, Scagliotti GV, et al; LACE Collaborative Group. Lung adjuvant cisplatin evaluation: a pooled analysis by the LACE Collaborative Group. J Clin Oncol 2008;26(21):3552-9.
 2. Ramalingam SS, Vansteenkiste J, Planchard D, et al; FLAURA Investigators. Overall survival with osimertinib in untreated, EGFR-mutated advanced NSCLC. N Engl J Med 2020;382(1):41-50.
 3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Osimertinib als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met EGFR-gemuteerd nietkleincellig longcarcinoom. Med Oncol 2018;21(8):57-60.
 4. Wu Y-L, Tsuboi M, He J, et al; ADAURA Investigators. Osimertinib in resected EGFR-mutated non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2020;383(18):1711-23.