Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 20-10-2023
 • E-pubdatum
 • 20-10-2023
 • Bron
 • Medische Oncologie

Osimertinib als adjuvante therapie bij patiënten met een gereseceerd EGFR-gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom

Het resultaat voldoet aan de PASKWIL-criteria voor adjuvante behandeling voor een positief advies voor NSCLC-patiënten met stadium IB-IIIA-ziekte en een EGFR-mutatie (ex19del of L858R) na complete resectie en eventuele adjuvante chemotherapie. Er zijn echter wel belangrijke beperkingen in het ontwerp en de uitvoering van de studie, en de kosten voor de behandeling zijn erg hoog.

 1. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Osimertinib als adjuvante therapie bij patiënten met een gereseceerd EGFR-gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom. MedOncol 2021;24(6):31-4.
 2. Wu YL, Tsuboi M, He J, et al; ADAURA Investigators. Osimertinib in resected EGFR-mutated non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2020;383(18):1711-23.
 3. Tsuboi M, Herbst RS, John T et al; Overall survival with Osimertinib in resected EGFR-mutated non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2023, online 4 June 2023. 
 4. John T, Grohe C, Goldman JW et al. ThreeYear Safety, Tolerability, and Health-Related Quality of Life Outcomes of Adjuvant Osimertinib in Patients With Resected Stage IB to IIIA EGFR-Mutated NSCLC: Update Analysis From the Phase 3 ADAURA Trial. JTO 2023, online first May 24, S-1556.