Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
  • Auteur
  • NVMO-commissie BOM
  • Printdatum
  • 02-10-2017
  • E-pubdatum
  • 02-10-2017
  • Bron
  • Medische Oncologie

Osimertinib als behandeling van NSCLC met een EGFR-T790M-mutatie

Bij patiënten met een gemetastaseerd NSCLC met een EGFR-T790M-mutatie en progressie na eerstelijns EGFR-TKI geeft tweedelijns behandeling met osimertinib 80 mg per dag een significante verlenging van het primaire eindpunt PFS van bijna 6 maanden: 10,1 maanden versus 4,4 maanden (HR: 0,30; 95%-BI: 0,23-0,41; P < 0,001).
Dit resultaat voldoet aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Osimertinib geeft minder graad 3-5 bijwerkingen dan chemotherapie en een betere symptoomcontrole. Het PFS-voordeel is ook aanwezig bij de patiënten met metastasen in het centraal zenuwstelsel.

Referentie

  1. Mok TS, Wu Y-L, Ahn M-J, et al; AURA3 Investigators. Osimertinib or platinumpemetrexed in EGFR T790M-positive lung cancer. N Engl J Med 2017;376(7):629-40