Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst Medische Oncologie nummer 3, pp. 28-30
jul 2013, jaargang 15

Pazopanib bij het gemetastaseerd wekedelensarcoom

Er is plaats voor tweedelijns en hogere lijns behandeling met pazopanib bij patiënten met een gemetastaseerd WDS in een goede conditie. De mediane PFS verbetert met 3 maanden, zonder dat een effect op de OS is aangetoond.

Referentie

  1. Van der Graaf WTA, Blay JY, Chawla SP, et al. Pazopanib for metastatic soft-tissue sarcoma (PALETTE): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet 2012;379(9829):1879-86.