Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 27-11-2017
 • E-pubdatum
 • 27-11-2017
 • Bron
 • Medische Oncologie

Pembrolizumab als tweedelijns behandeling bij het urotheelcelcarcinoom

Bij patiënten met een niet-resectabel of gemetastaseerd UCC geeft pembrolizumab in vergelijking met monochemotherapie (paclitaxel, docetaxel of vinflunine) na eerder platina bevattende chemotherapie een significant langere OS (HR: 0,73; 95%-BI: 0,59-0,91; P = 0,002). Het verschil in mediane overleving bedraagt 12,6 weken (10,3 versus 7,4 maanden). Een verschil in progressievrije overleving wordt niet aangetoond (HR: 0,98; 95%-BI: 0,81-1,19;  P = 0,42). Deze resultaten voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies.
De klinische meerwaarde van nivolumab en van atezolizumab voor deze indicatie kan niet worden beoordeeld met behulp van de PASKWIL-criteria bij ontbreken van een vergelijkende fase II- of fase III-studie. Daarom is op basis van de huidige beschikbare gegevens voor deze indicatie pembrolizumab de behandeling van keus.

Referenties

 1. Rosenberg JE, Hoffman-Censits J, Powles T, et al. Atezolizumab in patients with locally advanced and metastatic urothelial carcinoma who have progressed following treatment with platinum-based chemotherapy: a single arm, phase 2 trial. Lancet 2016;387(10031):1909-20.
 2. Sharma P, Retz M, Siefker-Radtke A, et al. Nivolumab in metastatic urothelial carcinoma after platinum therapy (Checkmate 275): a multicentre, single-arm, phase 2 trial. Lancet Oncol 2017;18(3):312-22.
 3. Bellmunt J, de Wit R, Vaughin DJ, et al; KEYNOTE-045 Investigators. Pembrolizumab as second-line therapy for advanced urothelial carcinoma. N Engl J Med 2017;376(11):1015-26.
 4. Vaughn DJ, Bellmunt J, de Wit R, et al. Health-related quality of life of pembrolizumab vs chemotherapy for previously treated advanced urothelial cancer in KEYNOTE-045. J Clin Oncol 2017;35:282.