Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 27-05-2022
 • E-pubdatum
 • 27-05-2022
 • Bron
 • Medische Oncologie

Pembrolizumab en lenvatinib na eerdere platinumbevattende chemotherapie bij een gevorderd of gerecidiveerd endometriumcarcinoom

In de hier besproken KEYNOTE-775-studie wordt bij patiƫnten met een endometriumcarcinoom na eerdere platinumbevattende chemotherapie een statistisch significant langere PFS en OS gezien na behandeling met pembrolizumab en lenvatinib dan na chemotherapie bestaande uit doxorubicine of paclitaxel. PFS en OS zijn beide primair eindpunt van deze studie. De mediane OS bedroeg 18,3 maanden (95%-BI: 15,2-20,5) in de pembrolizumab-lenvatinib-groep en 11,4 maanden (95%-BI: 10,5-12,9) in de chemotherapie-groep (HR: 0,62 [95%-BI: 0,51-0,75]; P < 0,001). Ook in de MMRp-populatie werd een significant voordeel aangetoond. De mediane OS bedroeg in de MMRp-populatie 17,4 maanden (95%-BI: 14,2-19,9) in de pembrolizumab-lenvatinib-groep en 12,0 maanden (95%-BI:10,8-13,3) in de chemotherapie-groep (HR: 0,68 [95%-BI: 0,56-0,84]; P < 0,001). Deze resultaten voldoen aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling.

 1. Oaknin A, Tinker AV, Gilbert L, et al. Clinical activity and safety of the antiprogrammed death 1 monoclonal antibody dostarlimab for patients with recurrent or advanced mismatch repair-deficient endometrial cancer: a nonrandomized phase 1 clinical trial. JAMA Oncol 2020;6(11):1766-72.
 2. Makker V, Colombo N, Herráez AC, et al; Study 309-KEYNOTE-775 Investigators. Lenvatinib plus pembrolizumab for advanced endometrial cancer. N Engl J Med 2022;386(5):437-48.
 3. Marth C, Tarnawski R, Tyulyandina A, et al. Phase 3, randomized, open-label study of pembrolizumab pluslenvatinib versus chemotherapy for first-line treatment of advanced or recurrent endometrial cancer: ENGOT-en9/LEAP001. Int J Gynecol Cancer 2022;32(1):93-100.