Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 21-06-2024
 • E-pubdatum
 • 20-06-2024
 • Bron
 • Medische Oncologie

Perioperatieve behandeling met pembrolizumab en chemotherapie bij het resectabel niet-kleincellig longcarcinoom

In de hier besproken KEYNOTE-671-studie wordt bij patiƫnten met een stadium II-IIIB NSCLC na een follow-upduur van 36,6 maanden een statistisch significante verbetering gezien van de overleving bij behandeling met pembrolizumab toegevoegd aan neoadjuvante chemotherapie en als monotherapie adjuvant vergeleken met placebo met neoadjuvante chemotherapie en placebo adjuvant (3-jaars overleving 71,3 procent versus 64,0 procent; HR 0,72 [95%-BI: 0,56-0,93]; p = 0,00517). Hiermee voldoet deze studie aan de PASKWIL2023-criteria voor adjuvante studies voor een positief advies. Het is met deze studie echter niet aangetoond of postoperatieve immuuntherapie nog een voordeel heeft na neoadjuvante chemo-immuuntherapie, en zo ja in welke subgroep. Hier zijn verdere studies voor nodig. De kosten voor 4 giften neoadjuvante immuuntherapie zijn acceptabel.

 1. Forde PM, Spicer J, Lu S, et al. Neoadjuvant nivolumab plus chemotherapy in resectable lung cancer. N Engl J Med 2022;386:1973-85.
 2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Adjuvante behandeling met atezolizumab na adjuvante chemotherapie bij patiënten met een stadium IB-IIIA NSCLC. Med Oncol 2022;25(6):27-32.
 3. Wakelee H, Liberman M, Kato T, et al. Perioperative pembrolizumab for early-stage non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2023;389:491-503.
 4. Spicer JD, Gao S, Liberman M et al. Overall survival in the KEYNOTE-671 study on perioperative pembrolizumab for early-stage NSCLC; ESMO2023 interim analysis 2
 5. Forde PM, Spicer J, Girard N, et al. Neoadjuvant nivolumab plus platinum-doublet chemotherapy for resectable NSCLC: 3-year update from CheckMate 816. Oral presentation at ELCC 2023. Abstract 840.
 6. Deutsch JS, Cimino-Mathews A, Thompson E, et al. Association between pathologic response and survival after neoadjuvant therapy in lung cancer. Nat Med 2024;30(1):218-28.