Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
  • Auteur
  • Juleon Coenen, Jourik Gietema, Theo de Reijke
  • Printdatum
  • 02-04-2018
  • E-pubdatum
  • 02-04-2018
  • Bron
  • Medische Oncologie

Plaatsbepaling richtlijncommissie: upfront docetaxel bij gemetastaseerd hormoongevoelig prostaatcarcinoom

Aansluitend op nieuwe ontwikkelingen rondom de behandeling van het gemetastaseerd prostaatcarcinoom en een actueel advies van de commissie BOM raadt de landelijke richtlijnwerkgroep Prostaatcarcinoom aan om enkele overwegingen mee te nemen in het multidisciplinair overleg.