Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 28-02-2020
 • E-pubdatum
 • 03-02-2020
 • Bron
 • Medische Oncologie

Ramucirumab als tweedelijnsbehandeling bij gevorderd of gemetastaseerd hepatocellulair carcinoom

Bij patiënten met een niet curatief te behandelen HCC, een AFP van 400 ng/ml of hoger en progressie na eerstelijnssysteem­behandeling met sorafenib, leidt behandeling met ramucirumab, in vergelijking met placebo, tot een beperkt langere overleving (mediaan 8,5 versus 7,3 maanden; Δ 1,2 maanden; HR: 0,71 [95%-BI: 0,53-0,95]; P = 0,02). Deze resultaten voldoen niet aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies.

 1. Cijfersoverkanker.nl. Nederlandse Kankerregistratie (NKR)/Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
 2. Volksgezondheidenzorg.info. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
 3. Landelijke richtlijn Hepatocellulair carcinoom (versie: 1.0). Landelijke Werkgroep Gastro-Intestinale Tumoren (LWGIT), 10 april 2013.
 4. Bruix J, da Fonseca LG, Reig M. Insights into the success and failure of systemic therapy for hepatocellular carcinoma. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2019;16(10):617-30.
 5. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Regorafenib als tweedelijnsbehandeling voor hepatocellulair carcinoom. Med Oncol 2017;20(8):47-50.
 6. Cabozantinib als tweedelijnsof derdelijnsbehandeling bij gevorderd of gemetastaseerd hepatocellulair carcinoom. Med Oncol 2019;22(4):55-8.
 7. Zhu AX, Park JO, Ryoo BY, et al; REACH Trial Investigators. Ramucirumab versus placebo as second-line treatment in patients with advanced hepatocellular carcinoma following first-line therapy with sorafenib (REACH): a randomised, double-blind, multicentre, phase 3 trial. Lancet Oncol 2015;16(7):859-70.
 8. Bai DS, Zhang C, Chen P, et al. The prognostic correlation of AFP level at diagnosis with pathological grade, progression, and survival of patients with hepatocellular carcinoma. Sci Rep 2017;7(1):12870.
 9. Zhu AX, Kang YK, Yen CJ, et al; REACH-2 study investigators. Ramucirumab after sorafenib in patients with advanced hepatocellular carcinoma and increased α-fetoprotein concentrations (REACH-2): a randomised, double-blind, placebocontrolled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2019;20(2):282-96.