Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 30-03-2020
 • E-pubdatum
 • 27-03-2020
 • Bron
 • Medische Oncologie

Ramucirumab en erlotinib bij niet-kleincellig longcarcinoom met een EGFR-mutatie

In de hier besproken RELAY-studie wordt bij patiënten met een stadium IV NSCLC met een activerende EGFR-mutatie (ex19del en Leu858Arg) na een follow-up van mediaan 20,7 maanden een statistisch significant langere PFS gezien na palliatieve behandeling met erlotinib-ramucirumab dan na standaardbehandeling met erlotinib-monotherapie (HR: 0,59 [95%­BI: 0,46­0,76]; P < 0,0001). Dit resultaat voldoet aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling.

 1. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Gefitinib bij niet kleincellig bronchuscarcinoom. Med Oncol 2010;12(1):26-8.
 2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Erlotinib en bevacizumab als eerstelijnsbehandeling voor gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom van het niet-plaveiseltype met een EGFR-mutatie. Med Oncol 2017;19(9):49-52.
 3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Afatinib als eerstelijnsbehandeling voor gemetastaseerd EGFR-mutatie positief nietkleincellig bronchuscarcinoom. Med Oncol 2014;16(5):27-9.
 4. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Osimertinib als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met EGFR-gemuteerd niet-kleincellig bronchuscarcinoom. Med Oncol 2018;21(8):57-60.
 5. WuYL,ChengY,ZhouX,etal.Dacomitinibversusgefitinibasfirst-linetreatment for patients with EGFR-mutation-positive non-small-cell lung cancer (ARCHER1050): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2017;18(11):1454-66.
 6. Nakagawa K, Garon EB, Seto T, et al; RELAY Study Investigators. Ramucirumab plus erlotinib in patients with untreated, EGFR-mutated, advanced non-smallcell lung cancer (RELAY): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2019;20(12):1655-69.