Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 27-11-2017
 • E-pubdatum
 • 27-11-2017
 • Bron
 • Medische Oncologie

Regorafenib als tweedelijns behandeling voor hepatocellulair carcinoom

Bij patiënten met een niet curatief te behandelen HCC met progressie tijdens sorafenib leidt behandeling met regorafenib in tweede lijn in vergelijking met placebo tot een langere OS (mediaan 10,6 versus 7,8 maanden; HR: 0,63; 95%-BI: 0,50-0,79; P < 0,0001). Deze resultaten voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies.

Referenties

 1. Landelijke richtlijn Hepatocellulair carcinoom (versie: 1.0). Werkgroep Gastrointestinale Tumoren, 10 april 2013 (www.oncoline.nl/hepatocellulair-carcinoom).
 2. Kerst JM, Eskens FALM, Beerepoot LV, et al; NVMO-commissie BOM. Regorafenib bij GIST in een gevorderd stadium na falen van imatinib en sunitinib. Med Oncol 2014;17(1):31-3.
 3. Kerst JM, Eskens FALM, Beerepoot LV, et al; NVMO-commissie BOM. Regorafenib voor het gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Med Oncol 2013;16(6):37-9.
 4. Bruix J, Qin S, Merle P, et al; RESORCE Investigators. Regorafenib for patients with hepatocellular carcinoma who progressed on sorafenib treatment (RESORCE): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2017;389(10064):56-66