Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 02-10-2017
 • E-pubdatum
 • 02-10-2017
 • Bron
 • Medische Oncologie

Ribociclib plus letrozol als eerstelijns therapie bij gemetastaseerd hormoonreceptorpositief mammacarcinoom

Bij patiënten met gemetastaseerd HR-positief, HER2-negatief mammacarcinoom geeft eerstelijns behandeling met ribociclib gecombineerd met letrozol ten opzichte van letrozol-monotherapie een significante verlenging van het primaire eindpunt PFS. Deze was niet bereikt (95%-BI: 19,3-nog niet bereikt) in de ribociclib-arm en bedroeg 14,7 maanden (95%-BI: 13,0-16,5) in de controle-arm (HR: 0,56; 95%-BI: 0,43-0,72; P = 3,29 x 10-6). Deze resultaten voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Myelosuppressie is de belangrijkste bijwerking van ribociclib, maar dit lijkt goed hanteerbaar.

Referenties

 1. www.cijfersoverkanker.nl. Nederlandse Kankerregistratie / Integraal Kankercentrum Nederland.
 2. Hortobagyi GN, Stemmer SM, Burris HA, et al. Ribociclib as first-line therapy for HR-positive, advanced breast cancer. N Engl J Med 2016;375(18):1738-48.
 3. Eskens FALM, Wymenga ANM, Beerepoot LV, et al; NVMO-commissie BOM. Letrozol plus palbociclib als eerstelijns behandeling bij gemetastaseerd hormoonreceptorpositief mammacarcinoom. Med Oncol 2017;20(1):35-7.
 4. Eskens FALM, Wymenga ANM, Beerepoot LV, et al; NVMO-commissie BOM. Fulvestrant plus palbociclib als tweedelijns of hogerelijns therapie bij gemetastaseerd mammacarcinoom. Med Oncol 2017;20(1):29-32.