Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 30-09-2019
 • E-pubdatum
 • 27-09-2019
 • Bron
 • Medische Oncologie

Rucaparib als onderhoudsbehandeling bij het gerecidiveerd platinumsensitief ovariumcarcinoom

Bij patiënten met een gerecidiveerd platinumsensitief hooggradig sereus of endometrioïd ovariumcarcinoom, die na platinumbevattende chemotherapie een partiële of complete respons hebben, geeft onderhoudsbehandeling met rucaparib in vergelijking met placebo een verlenging van de PFS van 5,4 naar 10,8 maanden (HR: 0,36 [95%-BI: 0,30-0,45]; P < 0,0001) in de hele groep.

Referenties

 1. Ledermann J, Harter P, Gourley C, et al. Olaparib maintenance therapy in platinum-sensitive relapsed ovarian cancer. N Engl J Med 2012;366(15):1382-92.
 2. Ledermann J, Harter P, Gourley C, et al. Olaparib maintenance therapy in patients with platinum-sensitive relapsed serous ovarian cancer: a preplanned retrospective analysis of outcomes by BRCA status in a randomized phase 2 trial. Lancet Oncol 2014;15(8):852-61.
 3. Ledermann J, Harter P, Gourley C, et al. Overall survival in patients with platinumsensitive recurrent serous ovarian cancer receiving olaparib maintenance monotherapy: an updated analysis from a randomised, placebo-controlled, double-blind, phase 2 trial. Lancet Oncol 2016;17(11):1579-89.
 4. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Olaparib als onderhoudsbehandeling bij gerecidiveerd platinumsensitief BRCA-gemuteerd epitheliaal ovariumcarcinoom. Med Oncol 2017;20(2):41-4.
 5. Mirza MR, Monk BJ, Herrstedt J, et al; ENGOT-OV16/NOVA Investigators. Niraparib maintenance therapy in platinum-sensitive, recurrent ovarian cancer. N Engl J Med 2016;375(22):2154-64.
 6. Pujade-Lauraine E, Ledermann JA, Selle F, et al; SOLO2/ENGOT-Ov21 investigators. Olaparib tablets as maintenance therapy in patients with platinumsensitive, relapsed ovarian cancer and a BRCA1/2 mutation (SOLO2/ ENGOT-Ov21): a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2017;18(9):1274-84.
 7. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). PARPremmers als onderhoudsbehandeling bij gerecidiveerd platinumgevoelig epitheliaal ovariumcarcinoom. Med Oncol 2018;21(3):39-43.
 8. Coleman RL, Oza AM, Lorusso D, et al; ARIEL3 investigators. Rucaparib maintenance treatment for recurrent ovarian carcinoma after response to platinum therapy (ARIEL3): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2017;390(10106):1949-61.
 9. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Bevacizumab bij de behandeling van het gevorderd epitheliaal ovariumcarcinoom. Med Oncol 2013;16(6):41-5.