Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 22-03-2024
 • E-pubdatum
 • 22-03-2024
 • Bron
 • Medische Oncologie

Sacituzumab-govitecan bij het irresectabel of gemetastaseerd hormoonreceptorpositief mammacarcinoom

Bij patiƫnten met een HR-positief, HER2-negatief irresectabel of gemetastaseerd mammacarcinoom leidt behandeling met sacituzumab-govitecan na 2-4 eerdere lijnen chemotherapie tot een verbetering van de mediane OS van 11,2 naar 14,4 maanden ten opzichte van chemotherapie (HR: 0,79 [95%-BI: 0,65-0,96]; p = 0,020). De resultaten van dit eindpunt voldoen niet aan de PASKWIL2023-criteria voor een positief advies voor palliatieve behandeling bij studies waar de mediane overleving in de placebogroep 12 maanden of korter is.

 1. Nederlandse Kankerregistratie (cijfersoverkanker.nl). Integraal Kankercentrum Nederland.
 2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Sacituzumab govitecan bij het irresectabel of gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom. Med Oncol 2022;25(2):23-7.
 3. Rugo HS, Bardia A, Marmé F, et al. Sacituzumab govitecan in hormone receptor-positive/ human epidermal growth factor receptor 2-negativemetastatic breast cancer. J Clin Oncol 2022; 40:3365-76.
 4. Rugo HS, Bardia A, Marmé F et al. Overall survival with sacituzumab govitecan in hormone receptor-positive and human epidermal growth factor receptor 2-negative metastatic breast cancer (TROPiCS-02): a randomised, open-label, multicentre, phase 3 trial. Lancet 2023;402(10411):1423-33.