Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 22-05-2024
 • E-pubdatum
 • 23-05-2024
 • Bron
 • Medische Oncologie

Selpercatinib als eerstelijnsbehandeling bij gemetastaseerd RET-gemuteerd medullair schildkliercarcinoom

Bij patiƫnten met een progressief, lokaal gevorderd of gemetastaseerd RET-gemuteerd medullair schildkliercarcinoom die nog niet eerder waren behandeld met een tyrosinekinaseremmer leidde behandeling met selpercatinib tot een HR van 0,28 (95%-BI: 0,16-0,48; p < 0,001) voor PFS ten opzichte van de controlegroep (cabozantinib of vandetanib). Hoewel de mediane PFS nog niet is bereikt voldoet dit resultaat aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling bij studies waarin de mediane overleving in de controlegroep langer dan 12 maanden is.

 1. Nederlandse Kankerregistratie cijfersoverkanker.nl.
 2. Vandetanib bij het lokaal gevorderd of gemetastaseerd medullair schildkliercarcinoom. NVMO-commissie BOM. Med Oncol 2013;16(1):29-31
 3. Cabozantinib bij het lokaal gevorderd of gemetastaseerd medullair schildkliercarcinoom. NVMO-commissie BOM. Med Oncol 2015;18(2):45-7. 
 4. Clark L, Fisher G, Brook S, et al. Selective RET Inhibitors (SRIs) in Cancer: A Journey from Multi-Kinase Inhibitors to the Next Generation of SRIs. Cancers 2023;16(1):31. 
 5. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Selpercatinib bij het schildkliercarcinoom met een RET-mutatie. Med Oncol 2023;(26)3:30-3. 
 6. ulien Hadoux J, Elisei R, Brose MS et al. Phase 3 trial of selpercatinib in advanced RET-mutant medullary thyroid cancer. N Engl J Med 2023; 389:1851-61.