Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
  • Auteur
  • NVMO-commissie BOM
  • Printdatum
  • 28-02-2022
  • E-pubdatum
  • 28-02-2022
  • Bron
  • Medische Oncologie

Selpercatinib als tweedelijnsbehandeling bij gemetastaseerd RET-fusiepositief niet-kleincellig longcarcinoom

Bij patiƫnten met een gemetastaseerd RET-fusiepositief NSCLC die eerder behandeld zijn met chemotherapie en/of immuuntherapie, geeft behandeling met selpercatinib een kans op respons van 64 procent (95%-BI: 54-73) met een responsduur van mediaan 17,5 maanden (95%-BI: 12,0-niet bereikt).

Deze uitkomsten voldoen aan de PASKWIL-criteria voor niet-gerandomiseerde studies voor een voorlopig positief advies. Dit advies is voorlopig in afwachting van de resultaten van de gerandomiseerde fase IIIstudie LIBRETTO-431 (NCT04194944) voor RET-fusiepositief NSCLC in de eerste lijn, met selpercatinib versus chemotherapie en/of immuuntherapie. De uitkomsten hiervan worden in 2023 verwacht. De kosten voor de behandeling zijn erg hoog. Dit advies is tot stand gekomen op basis van de uitkomsten van niet-gerandomiseerd onderzoek. De kwaliteit van het bewijs is matig. Het is waarschijnlijk dat met verder onderzoek de schatting van de grootte van het effect van de behandeling zal veranderen.

  1. Drilon A, Oxnard GR, Tan DSW, et al. Efficacy of selpercatinib in RET fusion-positive non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2020;383(9):813-24.