Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
  • Auteur
  • NVMO-commissie BOM
  • Printdatum
  • 14-05-2007
  • E-pubdatum
  • 02-04-2014
  • Bron
  • Medische Oncologie

Sorafenib en sunitinib bij heldercellig niercelcarcinoom (herziene versie)

Sunitinib is uitsluitend geïndiceerd voor de behandeling van voortgeschreden of gemetastaseerd niercelcarcinoom van het clear cell type met goede of intermediaire prognose en heeft meerwaarde ten opzichte van behandeling met interferon-alfa. Goede monitoring tijdens behandeling met sunitinib, met name van de tensie, is aangewezen.

Referenties

  1. Sunitinib versus interferon-alfa in metastatic renal-cell carcinoma Motzer RJ, Hutson TE, Tomczak P, et al N Engl J Med 2007;356:115-24
  2. Sorafenib in advanced clear-cell renal-cell carcinoma Escudier B, Eisen T, Stadler WM