Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 25-08-2023
 • E-pubdatum
 • 25-08-2023
 • Bron
 • Medische Oncologie

Sotorasib als tweede- of hogerelijnsbehandeling van het irresectabel of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) met een KRAS-G12C-mutatie

In de hier besproken CodeBreaK 200-studie werd een verlenging van de PFS gezien van sotorasib ten opzichte van docetaxel bij patiënten met een irresectabel of gemetastaseerd NCSLC met een KRAS-G12C-mutatie (5,6 versus 4,5 maanden, HR: 0,66 [95%-BI: 0,51-0,86]; p = 0,0017) na eerdere behandeling met platinumbevattende chemotherapie en immuuntherapie. De OS is niet beter in de sotorasibgroep dan in de docetaxelgroep (mediaan 10,6 versus 11,3 maanden; HR: 1,01 [95%-BI: 0,77 1,33]; p = 0,53). Hiermee voldoet deze studie niet aan de PASKWIL-2023-criteria voor palliatieve behandeling bij studies waarin de mediane overleving in de controlegroep 12 maanden of korter is. 

 1. IKNL 2023 iknl.nl/kankersoorten/longkanker/registratie/incidentie
 2. Dutch Lung Cancer Audit 2019 dica.nl/dlca
 3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Docetaxel als tweedelijns chemotherapie bij niet-kleincellig longcarcinoom. MedOncol 2003;1:33-4.
 4. Garcia BNC, van Kempen LC, Kuijpers, Chantal C H J, Schuuring E, Willems SM, van der Wekken, Anthonie J. Prevalence of KRAS p.(G12C) in stage IV NSCLC patients in the Netherlands; a nation-wide retrospective cohort study. Lung Cancer 2022;167:1-7. 5 de Langen AJ, Johnson ML, Mazieres J, et al. Sotorasib versus docetaxel for previously treated non-small-cell lung cancer with KRAS(G12C) mutation: A randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet 2023;401(10378):733-46.
 5. Shepherd FA, Dancey J, Ramlau R, et al. Prospective randomized trial of docetaxel versus best supportive care in patients with non-small-cell lung cancer previously treated with platinum-based chemotherapy. J Clin Oncol 2000;18:2095-103. 7 Skoulidis F, Li BT, Dy GK, et al. Sotorasib for lung cancers with KRAS p.G12C mutation. N Engl J Med 2021;384:2371-81.
 6. Olivier T, Haslam A, Prasad V. Sotorasib in KRAS(G12C) mutated lung cancer: Can we rule out cracking KRAS led to worse overall survival? Transl Oncol. 2023;28:101591.