Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 11-04-2024
 • E-pubdatum
 • 19-04-2024
 • Bron
 • Medische Oncologie

Talazoparib toegevoegd aan enzalutamide bij gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom

In de hier besproken TALAPRO-2-studie wordt bij patiënten die niet eerder voor mCRPC behandeld zijn na een follow-up van mediaan 25 maanden een statistisch significant langere rPFS gezien na palliatieve behandeling met enzalutamide en talazoparib dan na enzalutamide en placebo (HR: 0,63 [95%-BI: 0,51-0,78]; p < 0,0001). Hoewel de mediane rPFS nog niet is bereikt voldoet dit resultaat aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL2023-criteria voor palliatieve behandeling bij studies waarin de mediane overleving in de controlegroep langer dan 12 maanden is. Het rPFS-voordeel van talazoparib is het grootst bij patiënten met een HRR-gemuteerde tumor en met name met een BRCA1/2-mutatie. OS is nog niet matuur.

 1. iknl.nl/kankersoorten/prostaatkanker 
 2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Olaparib bij gemetastaseerd castratie-resistent BRCA-gemuteerd prostaatcarcinoom na eerdere behandeling met enzalutamide of abirateron. MedOncol 2020; 23(9):23-7.
 3. Lang SH, Swift SL, White H, et al. A systematic review of the prevalence of DNA damage response gene mutations in prostate cancer. Int J Cancer 2019; 55(3):597-616. 
 4. De Bono JS, Mehra N, Scagliotti GV, et al. Talazoparib monotherapy in metastatic castration-resistant prostate cancer with DNA repair alterations (TALAPRO-1): an open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol 2021; 22(9):1250-64. 
 5. Agarwal N, Azad AA, Carles J, et al. Talazoparib plus enzalutamide in men with first-line metastatic castration-resistant prostate cancer (TALAPRO-2): a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2023; 402(10398):291-303. 
 6. Fizazi K, Azad AA, Matsubara N, et al. First-line talazoparib with enzalutamide in HRR-deficient metastatic castration-resistant prostate cancer: the phase 3 TALAPRO-2 trial. Nature Med 2023; online first.