Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
  • Auteur
  • NVMO-commissie BOM
  • Printdatum
  • 10-07-2017
  • E-pubdatum
  • 10-07-2017
  • Bron
  • Medische Oncologie

Talimogeen laherparepvec (T­-VEC) bij lokaal irresectabel en gemetastaseerd melanoom

Op grond van de in deze publicatie besproken resultaten van de OPTiM-studie is het niet mogelijk om de klinische meerwaarde van T-VEC bij het lokaal irresectabel of gemetastaseerd melanoom te beoordelen. Het primaire eindpunt van de studie – DRR – is ongebruikelijk, niet-gevalideerd en kan niet worden beoordeeld met de PASKWIL-criteria. OS, een secundair eindpunt van de studie, bereikt geen statistische significantie.
Een subgroepanalyse met alleen patiënten met ziektestadium IIIB-IVM1a toont wel een statistisch significant langere OS voor patiënten met T-VEC dan patiënten met GM-CSF: mediaan 41,1 versus 21,5 maanden (HR: 0,57; 95%-BI: 0,40-0,80; P < 0,001). Deze analyse is echter exploratief en dient formeel te worden bevestigd.

Referenties

  1. Andtbacka RH, Kaufman HL, Collichio F, et al. Talimogene laherparepvec improves durable response rate in patients with advanced melanoma. J Clin Oncol 2015;33(25):2780-8. 2 
  2. Van den Eertwegh AJ, Aarts M, van den Berkmortel FWPJ, et al; Werkgroep Melanoom van de WIN-O. Behandeling van het gemetastaseerd melanoom anno 2016. Med Oncol 2016;19(1):32-4.