Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
  • Auteur
  • NVMO-commissie BOM
  • Printdatum
  • 21-11-2016
  • E-pubdatum
  • 21-11-2016
  • Bron
  • Medische Oncologie

TAS-102 voor het gemetastaseerd colorectaal carcinoom

Bij patiƫnten met een gemetastaseerd CRC na alle gangbare behandelingen geeft TAS-102 in vergelijking met placebo een significante verlenging van de OS van 1,8 maanden (HR: 0,68; 95%-BI: 0,58-0,81; P < 0,001). Deze winst in OS voldoet aan de PASKWIL-criteria 2016 voor een positief advies. Gebruik van TAS-102 leidt tot het frequent optreden van bijwerkingen (17 procent meer dan placebo), met name neutropenie en neutropene koorts. Op basis van bovengenoemde overwegingen kan voor de Nederlandse situatie TAS-102 worden overwogen in de behandeling van gemetastaseerd CRC.

Referenties

  1. Lenz HJ, Stintzing S, Loupakis F. TAS-102, a novel antitumor agent: a review of the mechanism of action. Cancer Treat Rev 2015;41(9):777-83.
  2. Mayer RJ, Van Cutsem E, Falcone A, et al. Randomized trial of TAS-102 for refractory metastatic colorectal cancer. N Engl J Med 2015;372(20):1909-19.