Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 23-12-2019
 • E-pubdatum
 • 20-12-2019
 • Bron
 • Medische Oncologie

Trastuzumab-emtansine als adjuvante behandeling na neoadjuvante chemotherapie en doelgerichte therapie bij het HER2-positief mammacarcinoom

Bij patiënten met een HER2-positief mammacarcinoom na neoadjuvante chemotherapie en doelgerichte therapie gevolgd door resectie van de tumor waarbij er nog invasief carcinoom aanwezig is, geeft adjuvante behandeling met T-DM1 een geschatte 3-jaars-iDFS-percentage van 88,3 versus 77 procent voor behandeling met trastuzumab (HR: 0,50 [95%-BI: 0,39-0,64]; P < 0,001). Dit resultaat voldoet aan de PASKWIL-criteria voor een voorlopig positief advies. De data van de totale overleving zijn nog onvoldoende matuur. Er zijn meer bijwerkingen bij behandeling met T-DM1 dan met trastuzumab. Slechts 18 procent van de patiënten in de studie kreeg neoadjuvant duale HER2- blokkade, hetgeen in Nederland wel gebruikelijk is.

 1. Lewis Phillips GD, Li G, Dugger DL, et al. Targeting HER2-positive breast cancer with trastuzumab-DM1, an antibody-cytotoxic drug conjugate. Cancer Res 2008;68(22):9280-90.
 2. Junttila TT, Li G, Parsons K, et al. Trastuzumab-DM1 (T-DM1) retains all the mechanisms of action of trastuzumab and efficiently inhibits growth of lapatinib insensitive breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2011;128(2):347-56.
 3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). T-DM1 bij gemetastaseerd mammacarcinoom. Med Oncol 2014;17(2):41-3.
 4. Von Minckwitz G, Huang CS, Mano MS, et al; KATHERINE Investigators. Trastuzumab Emtansine for Residual Invasive HER2-positive breast cancer. N Engl J Med 2019;380(7):617-28.
 5. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Pertuzumab gecombineerd met trastuzumab als adjuvante therapie bij het HER2-positief mammacarcinoom. Med Oncol 2019;22(2);53-6.