Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 23-02-2024
 • E-pubdatum
 • 23-02-2024
 • Bron
 • Medische Oncologie

Trifluridine/tipiracil en bevacizumab bij het gemetastaseerd colorectaal carcinoom

In de hier besproken SUNLIGHT-studie wordt bij mCRC-patiënten die eerder behandeld zijn met fluoropyrimidine, irinotecan, oxaliplatine, en bevacizumab, of een anti-GFR-antilichaam (bij patiënten met RAS-wildtype-tumor) een statistisch significant langere mediane OS en PFS gezien na behandeling met FTP-TPI in combinatie met bevacizumab vergeleken met FTP-TPI alleen. De langere mediane OS leidt tot een positief advies volgens de PASKWIL2023-criteria bij mediane overleving in de controlegroep < 12 maanden.

 1. iknl.nl, NKR-cijfers.
 2. Richtlijn Colorectaal carcinoom (versie 4.0) 2022. 
 3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Panitumumab en cetuximab-monotherapie in de derde lijn bij de behandeling van met chemotherapie refractair gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Med Oncol 2008;11(6):52-5.
 4. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Cetuximab voor eerstelijns behandeling gemetastaseerd en/of irresectabel colorectaal carcinoom zonder KRAS-genmutatie (KRASwt). Med Oncol 2011;14(5):29-35. 
 5. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Panitumumab toegevoegd aan eerstelijns of tweedelijns combinatiechemotherapie bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Med Oncol 2012;15(4):27-31. 
 6. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). TAS-102 voor het gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Med Oncol 2016;19(8):55-7. 
 7. Prager GW, Taieb J, Fakih M, et al. Trifluridine/tipiracil and bevacizumab in refractory metastatic colorectal cancer. NEJM 2023;388:1657-67. 
 8. Zhou M, Yu P, Qu J, et al. Efficacy of bevacizumab in the first-line treatment of patients with RAS mutations metastatic colorectal cancer: a systematic review and network meta-analysis. Cell Physiol Biochem. 2016;40(1-2):361-9