Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 13-11-2019
 • E-pubdatum
 • 06-12-2019
 • Bron
 • Medische Oncologie

Trifluridine/tipiracil (TAS-102) als derdelijns behandeling bij gemetastaseerd maagcarcinoom

Bij patiënten met een niet curatief te behandelen maagcarcinoom en progressie na 2 of meer lijnen chemotherapie, in goede fysieke conditie, leidt behandeling met TAS-102 tot een statistisch significante, maar beperkte overlevingswinst (mediaan 5,7 versus 3,6 maanden; Δ 2,1 maanden; HR: 0,69 [95%-BI: 0,56-0,85]; P = 0,00058) ten opzichte van placebo. Deze bescheiden overlevingswinst voldoet op grond van de HR aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies.  De overlevingswinst moet afgewogen worden tegen de behandellast.

 1. Nederlandse Kankerregistratie (www.cijfersoverkanker.nl).
 2. Landelijke richtlijn Maagcarcinoom (versie 2.2). Landelijke Werkgroep Gastrointestinale Tumoren, 1 maart 2017 (www.oncoline.nl/maagcarcinoom).
 3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). TAS-102 voor het gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Med Oncol 2018;19(8):55-7.
 4. Shitara K, Doi T, Dvorkin M, et al. Trifluridine/tipiracil versus placebo in patients with heavily pretreated metastatic gastric cancer (TAGS): a randomised, doubleblind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2018;19(11):1437-48.
 5. DeMets DL, Lan KK. Interim analysis: the alpha spending function approach. Stat Med 1994;13(13-14):1341-52; discussion 1353-6.