Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • E-pubdatum
 • 11-07-2023
 • Bron
 • Medische Oncologie

Tumorinfiltrerende lymfocyten bij het irresectabel melanoom

In de hier besproken studie wordt bij patiënten met een irresectabel stadium IIIC of IV-melanoom, voornamelijk na behandeling met PD-1-remming, na een mediane follow-up van 33 maanden een statistisch significant langere PFS gezien na palliatieve behandeling met TIL-therapie en interleukine-2 dan na ipilimumab (mediaan 7,2 maanden versus 3,1 maanden (HR: 0,50 [95%BI: 0,35-0,72]; p < 0,001). Dit resultaat voldoet aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL2023-criteria voor palliatieve behandeling (bij mediane overleving in de controlegroep > 12 maanden). Door de hoge toxiciteit en de complexiteit van de behandeling, zowel in het laboratorium als klinisch, is er hooggradige en gespecialiseerde ziekenhuiszorg noodzakelijk voor de uitvoering ervan. De behandellast voor patiënt en de gezondheidszorg is mede door de lange opnameduur zeer hoog. De EMA heeft nog geen beoordeling over deze therapie gegeven.

 1. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Vemurafenib als eerstelijns behandeling van het gemetastaseerd melanoom met een BRAFV600E-mutatie. MedOncol 2012;15(2):23-7.
 2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Dabrafenib als monotherapie voor de behandeling van het nietresectabel of gemetastaseerd melanoom met een BRAFV600-mutatie. MedOncol 2014;17(2):45-7.
 3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Nivolumab als monotherapie bij niet-resectabel of gemetastaseerd melanoom. MedOncol 2015;18(6):43-6.
 4. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Pembrolizumab als monotherapie bij niet-resectabel of gemetastaseerd melanoom. MedOncol 2016;19(1):49-53.
 5. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Talimogeen laherparepvec (TVEC) bij lokaal irresectabel en gemetastaseerd melanoom. MedOncol 2017;20(2):43-6.
 6. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Relatlimab en nivolumab als eerstelijnsbehandeling bij het irresectabel of gemetastaseerd melanoom. MedOncol 2023;26(2):34-7.
 7. Rohaan MW, Borch TH, van den Berg JH, et al. Tumor-infiltrating lymphocyte therapy or ipilimumab in advanced melanoma. N Engl J Med. 2022 (23):2113-25.