Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 14-05-2009
 • E-pubdatum
 • 10-04-2014
 • Bron
 • Medische Oncologie

Update: erytropoësestimulerende agentia bij oncologiepatiënten

Inmiddels is aangetoond dat ESA’s, naast een verhoogd risico op trombo-embolische complicaties, een significante oversterfte laten zien bij oncologiepatiënten met anemie die geen chemotherapie ontvangen. Gezien de onzekerheid over tumorprogressie en oversterfte door het gebruik van ESA’s bij patiënten met anemie die wel gelijktijdig chemotherapie krijgen, wordt geadviseerd om patiënten met een ‘redelijk’ lange levensverwachting, waaronder dus ook alle patiënten die een adjuvante behandeling ondergaan, geen ESA’s voor te schrijven, maar in voorkomende gevallen te volstaan met een bloedtransfusie.

Referenties ESA’s

 1. Willemse PHB, Tjan-Heijnen VCG, Bochove A van, et al (NVMOcommissie BOM). Epoëtine bij milde anemie door chemotherapie. Med Oncol 2005;4:41-4.
 2. Rizzo JD, Somerfeld MR, Hagerty KL, et al. Use of epoetin and darbopoetin in patients with cancer: 2007 American Society of Clinical Oncology/American Society of Hematology clinical practice guideline update. J Clin Oncol 2008;1:132-49.
 3. EMEA recommends a new warning for epoetins for their use in cancer patients. European Medicines Agency. Londen, 26 juni 2008 (www.emea.europa.eu/pdfs/human/press/pr/33396308en.pdf).
 4. Bohlius J, Trelle S,Weingart O, et al. Erythropoietin or darbepoetin for patients with cancer: meta-analysis based on individual patient data (protocol). Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 3.
 5. Bohlius J, Brillant C, Clarke M, et al. Recombinant human erythropoiesis stimulating agents in cancer patients: individual patient data meta-analysis on behalf of the EPO IPD Meta-Analysis Collaborative Group. Blood 2008;112:LBA-6.
 6. Bennet CL, Silver SM, Djulbegovic B, et al. Venous thromboembolism and mortality associated with recombinant erythropoietin and darbepoetin administration for the treatment of cancer-associated anemia. JAMA 2008;8:914-24.
 7. Smith RE, Aapro MS, Ludwig H, et al. Darbopoetin alfa for the treatment of anemia in patients with active cancer not receiving chemotherapy or radiotherapy: results of a phase III,multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Clin Oncol 2008;7:1040-50.