Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 09-07-2018
 • E-pubdatum
 • 04-07-2018
 • Bron
 • Medische Oncologie

Update: nivolumab bij gerecidiveerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied

Bij patiënten met een gerecidiveerd of gemetastaseerd, platinaresistent plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied geeft nivolumab in vergelijking met monochemotherapie (methotrexaat, docetaxel of cetuximab) na een follow-up van minimaal 24,2 maanden een significant langere OS: mediaan 7,7 versus 5,1 maanden (HR: 0,68; 95%-BI: 0,54-0,86). OS was het primaire eindpunt van de studie. Een verschil in PFS wordt niet aangetoond. De thans gepresenteerde resultaten van CheckMate 141 voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies.

 1. Tjan-Heijnen VCG, Kerst JM, Eskens FALM, et al; NVMO-commissie BOM. Cetuximab in combinatie met platinabevattende chemotherapie bij inoperabel gerecidiveerd en/of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied. Med Oncol 2009;12(5):39-41.
 2. Ferris RL, Blumenschein G Jr, Fayette J, et al. Nivolumab for recurrent squamous-cell carcinoma of the head and neck. N Engl J Med 2016;375(19):185667.
 3. Eskens FALM, Wymenga ANM, Beerepoot LV, et al; NVMO-Commissie BOM. Nivolumab bij gerecidiveerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied. Med Oncol 2017;19(5):47-50.
 4. Ferris RL, Blumenschein G Jr, Fayette J, et al. Nivolumab vs investigator’s choice in recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck: 2 year long-term survival update of CheckMate 141 with analyses by tumor PD-L1 expression. Oral Oncol 2018;81:45-51.