Prof. dr. Haiko Bloemendal benoemd tot erelid

De NVMO heeft op 11 november 2022 prof. dr. Haiko Bloemendal benoemd tot erelid van de NVMO.

foto: Gerard van Bree Fotografie

De huidige NVMO-voorzitter dr. Machteld Wymenga mocht tijdens de algemene ledenvergadering oud-voorzitter Bloemendal benoemen tot erelid van de vereniging.

Bloemendal was van februari 2016 tot en met december 2020 voorzitter van de NVMO. Vanuit die functie maakte hij onderdeel uit van het dagelijks bestuur van de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) en de NVMO-commissie BOM. Sinds februari 2021 is hij voorzitter van de NVMO-commissie Drug Access Protocol.

Hij is sinds mei 2019 voorzitter van het Centrum voor Oncologie van het Radboudumc in Nijmegen en sinds 1 november 2019 hoogleraar Netwerken in oncologie. Eerder was hij van 2002 tot 2005 als internist-oncoloog werkzaam bij het UMC Utrecht en van 2005 tot april 2019 bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Ook was hij van 2005 tot april 2019 één dag in de week voor wetenschappelijk onderzoek werkzaam bij het UMC Utrecht. Zijn aandachtsgebied binnen de medische oncologie is met name prostaatcarcinoom. Van 2011 tot 2015 was hij achtereenvolgens vicevoorzitter en voorzitter van de medische staf van het Meander Medisch Centrum.

Dr. Ferry Eskens benoemd tot erelid NVMO

Dr. Ferry Eskens is op 15 november 2019 benoemd tot erelid van de NVMO.

foto: Gerard van Bree Fotografie

Hij ontving de oorkonde voor het erelidmaatschap tijdens de algemene ledenvergadering in Congrescentrum Papendal uit handen van NVMO-voorzitter dr. Haiko Bloemendal.

Tussen 2011 en 2019 was Eskens achtereenvolgens lid, secretaris en voorzitter van de NVMO-commissie BOM en lid van het NVMO-bestuur. Tevens is hij voormalig redactielid en voorzitter van de redactieraad van het tijdschrift Medische Oncologie. Hij is lid van de Wetenschappelijke Adviesraad, de Adviescommissie Veelbelovende Zorg, de ronde tafel en commissie Horizonscan Geneesmiddelen van Zorginstituut Nederland. Sinds november 2018 is hij lid van de NVMO-commissie Kwaliteit.

Eskens werkt sinds 1999 als internist-oncoloog bij het Erasmus MC Kanker Instituut in Rotterdam. Hij is gespecialiseerd in gastro-intestinale oncologie en uro-oncologie, is lid van de sectie translationele farmacologie, coördineert diverse fase I-studies en is betrokken bij diverse wetenschappelijke publicaties. Tevens is hij onderwijscoördinator in het Erasmus MC en was hij 8 jaar lid van de medisch-ethische toetsingscommissie van het Erasmus MC.

Prof. dr. Hans Gelderblom erelid NVMO

Voormalig NVMO-voorzitter prof. dr. Hans Gelderblom is op 3 april 2018 tijdens de algemene ledenvergadering in Utrecht benoemd tot erelid van de NVMO.

Hij ontving de oorkonde die dit feit onderstreept uit handen van de huidige voorzitter dr. Haiko Bloemendal.

Van 1 februari 2012 tot 1 februari 2016 was Gelderblom voorzitter en van 1 februari 2016 tot en met 31 december 2017 algemeen bestuurslid van de NVMO. Tevens was hij lid van de NVMO-commissie BOM, lid van de redactieraad van het tijdschrift Medische Oncologie en bestuurslid van de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC).

Gelderblom is hoofd van de afdeling Medische Oncologie van het LUMC in Leiden en hoogleraar Interne geneeskunde, in het bijzonder experimentele oncologische farmacotherapie. Tevens is de internist-oncoloog van het LUMC voorzitter van de EORTC-Soft Tissue and Bone Sarcoma Group, bestuurslid van de Dutch Pharmacology Oncology Group (DPOG) en bestuurslid van hospice Xenia in Leiden.