Prof. dr. Hans Gelderblom erelid NVMO

Voormalig NVMO-voorzitter prof. dr. Hans Gelderblom is op 3 april 2018 tijdens de algemene ledenvergadering in Utrecht benoemd tot erelid van de NVMO.

Hij ontving de oorkonde die dit feit onderstreept uit handen van de huidige voorzitter dr. Haiko Bloemendal.

Van 1 februari 2012 tot 1 februari 2016 was Gelderblom voorzitter en van 1 februari 2016 tot en met 31 december 2017 algemeen bestuurslid van de NVMO. Tevens was hij lid van de NVMO-commissie BOM, lid van de redactieraad van het tijdschrift Medische Oncologie en bestuurslid van de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC).

Gelderblom is hoofd van de afdeling Medische Oncologie van het LUMC in Leiden en hoogleraar Interne geneeskunde, in het bijzonder experimentele oncologische farmacotherapie. Tevens is de internist-oncoloog van het LUMC voorzitter van de EORTC-Soft Tissue and Bone Sarcoma Group, bestuurslid van de Dutch Pharmacology Oncology Group (DPOG) en bestuurslid van hospice Xenia in Leiden.