MO nr. 10 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer:

  • NVMO-voorzitter dr. Machteld Wymenga blikt terug op de alv tijdens de Oncologiedagen en vertelt over aandachtspunten
    voor de komende tijd, zoals het IZA en kostenbeheersing.
  • De richtlijn Zorg in de stervensfase is geheel herzien, door een commissie onder voorzitterschap van prof. dr. Lia van Zuylen. ‘Deze versie is veel gedegener, zowel vanuit de literatuur als vanuit de praktijk.’
  • De resultaten van immuuntherapie bij pancreascarcinoom zijn tot nu toe tegengevallen. Dr. Thomas Brouwer (LUMC, Leiden) laat zien dat in de micro-omgeving van alvleeskliertumoren wel een tumorspecifieke immuunreactie gaande lijkt.

Adviezen commissie BOM

  • NRS: Capmatinib voor het gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom met een MET exon 14 skipping-mutatie
  • NRS: Tepotinib voor het gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom met een MET exon 14 skipping-mutatie
  • Adjuvant nivolumab bij stadium IIIb, IIIc of IV melanoom na volledige chirurgische resectie
  • Adjuvant dabrafenib in combinatie met trametinib bij stadium III melanoom
  • Adjuvant pembrolizumab bij stadium III melanoom

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.