MO nr. 4 verschenen

E-ZINE LEZEN

Driekwart van de kankerpatiënten in Nederland ervaart nadelige financiële gevolgen van hun ziekte. Erover praten doen ze niet graag, terwijl juist dat kan helpen om hulp in te schakelen.

Verder in dit nummer: in een handvol Nederlandse ziekenhuizen kunnen kleine aantallen patiënten al terecht voor een nieuwe behandeling met 177lutetium-PSMA-617. Hoe pakken deze centra dit aan?

En de Commissie voor Beentumoren heeft sinds de oprichting in 1953 behandelaren talloze waardevolle consultaties kunnen geven. Maar het kan altijd beter, stelt voorzitter prof. dr. Pancras Hogendoorn.

In de rubriek Promotie vertelt dr. Tessa de Bitter hoe ze ontdekte dat de helft van de patiënten met galblaaskanker een DNA-verandering in de tumor heeft waarvoor therapieën beschikbaar zijn voor andere tumortypes die ontwikkeld zijn.

MO nr. 3 verschenen

E-ZINE LEZEN

Trastuzumab-deruxtecan en tucatinib laten indrukwekkende resultaten zien in patiënten met veelvuldig voorbehandelde HER2-positieve gemetastaseerde borstkanker. Dr. Carolien Schröder (AVL/UMCG) en Joan Heijns (Amphia) hebben al met de middelen gewerkt en zijn razend enthousiast.

Verder in dit nummer: verstandelijk beperkte mensen met kanker worden minder intensief behandeld. Dat concludeert Anne Boonman (Radboudumc) op basis van een scoping review gepubliceerd in The Lancet Oncology.

En de enige manier om polyneuropathie tijdens chemotherapie tegen te gaan is de behandeling aan te passen en de patiënt pijnstilling te geven, stellen dr. Joost Jongen en dr. Art Vreugdenhil.

Uit onderzoek van dr. Myriam Chalabi blijkt dat neoadjuvante immuuntherapie veelbelovende resultaten geeft bij mensen met vroeg stadium coloncarcinoom.

MO nr. 2 verschenen

E-ZINE LEZEN

Het gebruik van patient-reported outcome measures beperkt zich niet meer tot het wetenschappelijk onderzoek. Ook binnen de reguliere oncologische zorg zijn ze bezig met een opmars. 

Verder in dit nummer: wat moet er in het basispakket verzekerde zorg komen? Zorginstituut Nederland buigt zich over zulke vragen en raadpleegt daarvoor verschillende commissies. NVMO-leden dr. Ferry Eskens en prof. dr. Hans Gelderblom zitten in twee van deze commissies. 

Het is bekend dat veel oncologische patiënten gebruikmaken van aanvullende interventies zoals voedingssupplementen, yoga en acupunctuur. Isala opende een polikliniek Integratieve Zorg voor advies.

In de rubriek Promotie vertelt dr. Wouter Bulten (Radboudumc, Nijmegen) hoe kunstmatige intelligentie prostaatbiopten beter en consistenter kan beoordelen dan de gemiddelde patholoog.

MO nr. 1 verschenen

E-ZINE LEZEN

Follow-up van kankerpatiënten is vaak noodzakelijk maar aanpassingen van de huidige praktijk kunnen in sommige gevallen de druk op de patiënt, de zorg en de zorgkosten verlichten. Er lopen diverse onderzoeken naar waar oncologische opvolging het beste kan plaatsvinden, met welke frequentie en met welke methode.

Verder in dit nummer: de NVMO heeft samen met de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie een protocol met zorgpad ontwikkeld voor het diagnostische traject bij patiënten met een onbekende primaire tumor.

En naturalkillercellen vormen een interessante optie als drager voor chimere antigeenreceptortherapie, met minder risico op de ernstige bijwerkingen die CAR T-cellen kunnen veroorzaken.

In deze nieuwe rubriek ‘Aan de keukentafel’ interviewt prof. dr. Ad Kaptein, emeritus hoogleraar Medische psychologie, kankerpatiënten over hun ziekte, behandeling en de reacties van hun omgeving.

Drie nieuwe redactieleden MO

Dr. Tineke Buffart, mr. dr. Jacco de Haan en dr. Rutger Koornstra zijn toegetreden tot de redactieraad van Medische Oncologie.

Drie zittende leden namen afscheid: dr. Franchette van den Berkmortel, dr. Derk Jan de Groot en prof. dr. Hanneke Wilmink. Verder is zittend lid dr. Tom van der Hulle van start gegaan als vicevoorzitter van de raad. Klik op onderstaande button voor de volledige samenstelling van de redactieraad.

meer informatie

MO nr. 10 verschenen

In dit nummer bespreken Amanda Pladdet en Anne Boerboom, voorzitter van V&VN Oncologie de sombere berichten over hoge werkdruk en grote uitstroom onder verpleegkundigen waarin zij vooralsnog weinig lichtpuntjes zien.

E-ZINE LEZEN

Verder blikt NVMO-voorzitter dr. Machteld Wymenga na afloop van de Oncologiedagen 2021 terug op het afgelopen jaar en vooruit op het volgende.

PhD-kandidaat Karlijn de Joode heeft tijdens de jaarlijkse NVMO Oncologiedagen De Pieter de Mulder Award gewonnen, die haar de kans biedt drie maanden stage te
lopen bij een internationaal instituut.

Tot slot bereikte internist-oncoloog prof. dr. Winald Gerritsen (Radboudumc) de pensioengerechtigde leeftijd. Hij is in Europa een van de pioniers in oncologische immuuntherapie met focus op prostaat- en urotheelcelcarcinoom. Als emeritus hoogleraar begeleidt hij de komende tijd onderzoekers in het Reinier Haga Prostaatkankercentrum (PKC).

MO nr. 9 verschenen

In dit nummer bespreken internist-oncologen dr. Carolien Smorenburg en dr. Paul Hamberg enkele opvallende uitkomsten van de peiling over toepassing van bisfosfonaten bij mamma- en prostaatcarcinoom.

E-ZINE LEZEN

Verder klinkt vanuit het veld instemming met de positieve beoordeling van genexpressietest Oncotype, maar ook onbegrip over het feit dat de veelgebruikte MammaPrint nog steeds niet wordt vergoed.

De klinische relevantie van het zogenoemde abscopal effect bij kanker is nog onduidelijk. Verschillende lopende onderzoeken moeten meer duidelijkheid geven over de synergie van immuuntherapie en radiotherapie.

Tot slot wordt gammaknife gezien als de gouden standaard voor intracraniële bestraling die een hoge nauwkeurigheid vereist. Maar er zijn ook andere vormen van precisiebestraling. Is de plaats van de gammaknife hierin al uitgekristalliseerd?

MO nr. 8 verschenen

In dit nummer lichten enkele sprekers van de Oncologiedagen 2021, waaronder prof. dr. René Bernards, een tipje van de sluier van hun lezing op.

E-ZINE LEZEN

Met enige regelmaat luiden patiëntenverenigingen en fabrikanten van medicijnen de noodklok. De ‘sluisprocedure’ zou voor patiënten de toegang tot nieuwe medicijnen nodeloos vertragen. Een onderzoek van CZ en de NVMO wijst anders uit. Bijna alle medicijnen zijn al tijdens de sluisprocedure beschikbaar.

Verder blikt prof. dr. René Bernards in dit nummer vooruit op zijn keynote lecture tijdens de Oncologiedagen 2021. Hij zal daar vertellen over zijn onderzoek, waarbij hij combinatietherapieën ontwikkelt op basis van fundamentele inzichten over cellulaire processen.

Dat therapeutic drug monitoring meerwaarde kan hebben in de oncologische behandeling met orale geneesmiddelen, blijkt onder meer uit het proefschrift waar dr. S. Groenland onlangs op promoveerde. Er moeten wel nog steeds belangrijke vragen worden beantwoord.

Tot slot: resultaten van twee tijdens de 2021 ASCO Annual Meeting gepresenteerde studies naar de behandeling van patiënten met een gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van de oesofagus zullen grote gevolgen hebben voor de klinische praktijk. Internist-oncoloog Marije Slingerland ziet van beide de grote waarde, maar stelt ook kritische vragen. 

MO nr. 7 verschenen

E-ZINE LEZEN

In twintig jaar is De Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) uitgegroeid tot een solide landelijk platform voor borstkankerstudies die regelmatig toptijdschriften halen. BOOG-voorzitter dr. Agnes Jager en directeur van het BOOG Study Center dr. Elise van Leeuwen-Stok vertellen in dit nummer over de succesfactoren en blikken vooruit.

Internist-oncoloog dr. André Bergman laat zijn licht schijnen over de nieuwe opties voor systemische behandeling bij prostaatkanker, die elkaar in hoog tempo opvolgen.

Daarnaast is er in deze editie aandacht voor de organisatie van zorg rond epoëtines en G-CSF-middelen, die vanaf 2022 onder de verantwoordelijkheid van ziekenhuizen valt. Wat betekent dat voor de toediening van deze middelen bij patiënten thuis?

En in mei van dit jaar is in het UMC Groningen de eerste patiënt met gemetastaseerd longcarcinoom in Nederland behandeld met eigen genetisch gemodificeerde T-cellen. Hoofdonderzoekers dr. Jeroen Hiltermann en dr. Tom van Meerten vertellen over de ontwikkelingen en het eerste succes.

MO nr. 6 verschenen

E-ZINE LEZEN

Er zijn verschillende technieken om de fertiliteit van jonge mannen en vrouwen die voor kanker worden behandeld te behouden. In dit themanummer wordt duidelijk dat het belangrijk is dat de behandelaar deze mogelijkheid aankaart zodat de patiënt dit kan overdenken.

Daarnaast geeft de landelijke multidisciplinaire Adviesgroep Kanker in de Zwangerschap uitleg over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kanker in de zwangerschap. Zijn immuuntherapie en tyrokinaseremmers veilig toe te passen bij deze patiëntengroep?

Verder gaat promovendus Guillaume Beyrend in op zijn onderzoek naar de respons op immuuntherapie door het aflezen van specifieke T-cellen en lichten prof.. dr. Hans Gelderblom en prof. dr. Haiko Bloemendal het advies toe van Zorginstituut Nederland over de verdere implementatie en bekostiging van de moleculaire diagnostiek in de oncologie.