Prof. dr. Anne-Marie Dingemans


lid commissie BOM namens NVALT
longarts, Maastricht UMC+
hoogleraar Longziekten, in het bijzonder de thoracale oncologie


Prof. dr. A.M.C. Dingemans (1968) werkt sinds 2004 als longarts in het Maastricht UMC+. Ze is lid van de oncologiecommissie en lid van het faculteitsbestuur van de Universiteit Maastricht. Ze neemt als consulent deel aan multidisciplinair overleg in andere ziekenhuizen en was betrokken bij de ontwikkeling van Nederlandse richtlijnen (niet-kleincellig longcarcinoom, kleincellig longcarcinoom, hersenmetastasen). Verder is ze lid van de NVALT-sectie Oncologie, bestuurslid van de EORTC Lung Cancer Group en bestuurslid van de Netherlands Respiratory Society.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2017-2018

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel:, Novartis, Roche, XCovery, Astra Zeneca, AbbVie, Takeda, Ipsen, Pharma Mar,
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing (betalingen enkel via instituut).
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: Roche, BMS (betalingen via instituut).
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.