Bestuur en commissies

Bestuur NVMO

  • Dr. Machteld Wymenga
  • Dr. Edward Fiets
  • Dr. Marije Slingerland
  • Allert Vos
  • Dr. Geert Cirkel
  • Corine de Graaf
  • Dr. Jan Willem de Groot
  • Prof. dr. An Reyners
  • Dr. Margot Tesselaar
“Bestuur NVMO”Lees meer

Commissie BOM

De NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM) beoordeelt de klinische waarde van nieuwe geregistreerde geneesmiddelen en nieuwe geregistreerde indicaties, met het doel te komen tot een betere landelijke afstemming van deze geneesmiddelen.

“Commissie BOM”Lees meer

Commissie DAP

Drug Access Protocol (DAP) streeft naar het sneller, gecontroleerd en gecoördineerd beschikbaar stellen van veelbelovende medicatie die nog niet in het basispakket zit. Prof. dr. Haiko Bloemendal, dr. Ferry Eskens, prof. dr. An Reyners en prof. dr. Egbert Smit vormen de commissie DAP.

“Commissie DAP”Lees meer

Commissie Kwaliteit

De NVMO-commissie Kwaliteit heeft de opdracht om vanuit medisch-oncologisch perspectief de kwaliteit van zorg in Nederland te definiëren, regie te houden op richtlijnontwikkeling en de kennisagenda te beheren. Ook is de commissie binnen de NVMO het aanspreekpunt voor registraties en indicatoren.

“Commissie Kwaliteit”Lees meer

Commissie OOM

De NVMO-commissie Offlabel-indicatiestelling Oncologische Middelen (OOM) heeft een liaisonfunctie tussen de NVMO en Zorgverzekeraars Nederland inzake te declareren indicatiecodes voor add-onmedicatie (geregistreerd en offlabel) in de oncologie.

“Commissie OOM”Lees meer

Commissie Palliatieve Zorg

De NVMO-commissie Palliatieve Zorg is in het leven geroepen om de plaats van de palliatieve zorg voor de medische oncologie te bepalen en te onderzoeken welke activiteiten er vanuit de NVMO plaats dienen te vinden op het gebied van de palliatieve zorg.

 

“Commissie Palliatieve Zorg”Lees meer

Redactie­raad MO

De redactieraad van het NVMO-tijdschrift Medische Oncologie wordt gevormd door internist-oncologen uit diverse centra en verschillende delen van het land, waaronder één afgevaardigde van het NVMO-bestuur die fungeert als voorzitter van de redactieraad.

“Redactie­raad MO”Lees meer

Webredactie­raad

De webredactieraad zet zich, in nauwe samenwerking met een webredactieteam van uitgeverij BPM Medica, in voor de redactionele invulling van de NVMO-website, waaronder de ontwikkeling van webcasts, e-learning en andere online vakinformatie.

“Webredactie­raad”Lees meer