Dr. Derk Jan de Groot


lid redactieraad tijdschrift Medische Oncologie
internist-oncoloog, UMC Groningen


Dr. D.J.A. de Groot (1976) is sinds 2013 als internist-oncoloog werkzaam in het UMC Groningen. Hij studeerde in 1999 af als medisch bioloog in Groningen en promoveerde in 2006 op onderzoek naar apoptose-inductie bij solide tumoren. Momenteel heeft hij als aandachtsgebieden gastro-intestinale oncologie en neuro-endocriene tumoren. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op fase I- en fase II-geneesmiddelenonderzoek in combinatie met moleculaire beeldvorming. Sinds 2015 is hij lid van de redactieraad van het tijdschrift Medische Oncologie.