Dr. Inge Baas


lid redactieraad tijdschrift Medische Oncologie
internist-oncoloog, UMC Utrecht Cancer Center


Dr. I.O. Baas (1971) is sinds september 2018 als internist-oncoloog werkzaam bij het UMC Utrecht Cancer Center. Haar aandachtsgebieden zijn mammacarcinoom en gynaecologische oncologie. Daarvoor was ze van 2009 tot 2011 staflid bij de afdeling Medische Oncologie van het UMC Utrecht en werkte ze van 2012 tot september 2018 in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Ze volgde de opleiding tot internist in het AMC (1998-2004) en promoveerde in 1998 op onderzoek naar de functie van het tumorsuppressorgen p53 bij colorectale carcinogenese. Van 2004 tot 2006 was ze KWF-fellow. De opleiding voor het aandachtsgebied medische oncologie volgde ze in het UMC Utrecht (2008-2009). Sinds 2015 is ze lid van de redactieraad van het tijdschrift Medische Oncologie. Vanaf 2016 is ze lid van de werkgroep (Neo)adjuvant van de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) en lid van de programmacommissie voor de organisatie van het jaarlijkse congres Chicago op Schier.