Schrijf u in voor de Post-ESMO

26 oktober 2023

U kunt zich nog aanmelden voor de Post-ESMO die op woensdag 15 november 2023 plaatsvindt in de Prodentfabriek in Amersfoort. Deelnemers kunnen het NVMO-symposium ook online volgen.

Verschillende experts zullen de highlights van het ESMO Congress 2023 belichten, onder wie dr. Bianca Mostert (Erasmus MC), dr. Tonneke Beijers (Maastricht UMC+) en dr. Hilde Jalving (UMC Groningen). Zij gaan het hebben over upper GI, lower GI en (o)varia. Naast de lezingen zijn er interactieve sessies en plenaire discussies om een en ander te duiden voor de Nederlandse situatie en spreekkamer.

registreren meer informatie

Herbeoordeling oncologische middelen

20 oktober 2023

De cieBOM is begonnen met de herbeoordeling van adviezen met een voorlopig positief advies.

In nummer 8 van tijdschrift Medische Oncologie zijn de eerste drie herbeoordelingen gepubliceerd: één voorlopig positief advies wordt definitief positief, één voorlopig positief advies wordt voorlopig positief voor een iets beperktere indicatie en één voorlopig positief advies wordt negatief.

Onderstaande Q&A dient ter verduidelijking en bevat vragen zoals: waarom worden oncologische middelen beoordeeld? Hoe wordt dit gedaan en wat is de rol van de cieBOM?

naar q&a

Programma Oncologiedagen bekend

9 oktober 2023

De 29e Oncologiedagen op 9 en 10 november 2023 in Arnhem hebben weer een gevarieerd programma voor de dagelijkse praktijk.

Zoals gebruikelijk zijn er sessies van de verschillende tumortypen om up-to-date te blijven. Ook zal een interactieve sessie plaatsvinden, wordt er onderzoek van eigen bodem gepresenteerd en kunnen de jonge collega's weer wedijveren om de Proefschriftprijs en de Pieter De Mulder Award.

inschrijven programma

Meld u aan voor Nascholing Targeted Therapy

28 september 2023

De NVMO organiseert op vrijdag 6 oktober 2023 de 17e editie van de Nascholing Targeted Therapy in Mariënhof in Amersfoort.

Tijdens deze nascholing zullen onder anderen longarts dr. Lizza Hendriks (Maastricht UMC+), trial statisticus dr. Rob Kessels (UMC Utrecht) en nucleair geneeskundige dr. Walter Noordzij (UMC Groningen) aan het woord komen. Zij gaan vertellen over de wedergeboorte van tyrosinekinaseremmers, gerandomiseerde fase I-trials en radionuclidenbehandeling.

inschrijven programma

Eerste resultaten flashmob-onderzoek

25 september 2023

De eerste resultaten van het flashmob-onderzoek naar de reisbereidheid van kankerpatiënten zijn binnen. Er volgen nog een aantal analyses over de hele groep. Daarna gaat de onderzoeksgroep verder met de data per ziekenhuis.

Ruim 4.500 patiënten uit 65 ziekenhuizen namen deel. Als uw ziekenhuis meegedaan heeft, krijgt u uw gegevens samen met de gegevens van de hele groep ongeveer binnen zes weken teruggekoppeld.

Tumorspecifieke tafels zijn begonnen

25 september 2023

De NVMO neemt deel aan de vier IZA-tumorspecifieke tafels die in de eerste tranche aan bod komen: hoofd-halscarcinoom, maag- en slokdarmcarcinoom, pancreascarcinoom en niercarcinoom.

Dit zijn de vertegenwoordigers per tumortype:

  1. Hoofd-halscarcinoom: dr. Esther van Meerten - dr. Marije Slingerland
  2. Maag- en slokdarmcarcinoom: prof. dr. Hanneke van Laarhoven - dr. Laurens Beerepoot
  3. Pancreascarcinoom: dr. Hanneke Wilmink - dr. Geert Cirkel
  4. Niercarcinoom: dr. Paul Hamberg - dr. Sjoukje Oosting

De internist-oncologen willen eerst een impactanalyse voordat er afspraken over volume komen. In deze analyse moeten de toegankelijkheid voor patiënten, wachttijden/OK- en IC-capaciteit en effecten op opleiding en onderzoek aan bod komen. Ook willen de vertegenwoordigers inzetten op shared care modellen zodat behandelingen dicht bij huis kunnen.

Patiëntenverenigingen

De oncologen hadden graag gezien dat aan de tumorspecifieke tafels ook vertegenwoordigers van de tumorspecifieke patiëntenverenigingen zouden deelnemen. Dit bleek niet haalbaar. Er komt wel een soort tussentafel tussen de tumorspecifieke tafels en de uiteindelijke ronde tafel waar de patiëntenverenigingen inspraak hebben. Er is inmiddels een brief van de NFK gekomen over hoe zij de zorg voor deze tumoren zouden willen zien.

Meer informatie

Het NVMO-bestuur heeft aangedrongen op meer duidelijkheid over de besluitvormingsprocedures aan de ronde tafel. Hierover is vooralsnog geen duidelijkheid gegeven. Met nieuwsbrieven proberen we u steeds op de hoogte te houden.

De NVMO wenst de gemandateerden veel wijsheid toe de komende maanden.

Publicatie eerste MKNT-lijsten

14 augustus 2023

De eerste lijsten met Minimaal Klinisch Noodzakelijke Targets (MKNT) zijn beschikbaar: de lijsten CRC, endometriumcarcinoom en NSCLC.

De lijsten colorectaal carcinoom (CRC) en endometriumcarcinoom zijn te vinden op deze NVMO-pagina. De lijst niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) is te vinden op de NVALT-website.

Deze lijsten geven per tumortype een overzicht van prognostische/predictieve biomarkers met consequenties voor de behandeling en daarmee dus ook een overzicht van biomarkers per tumortype die minimaal getest dienen te worden. Het doel van de lijsten is om alle patiënten in Nederland gelijke toegang te geven tot moleculaire diagnostiek door de bekendheid van de minimaal te testen biomarkers onder behandelaren én pathologen te vergroten.

De MKNT-lijsten zijn opgesteld door gemandateerde leden van de NVMO, NVALT, NVVP en VKGL, als onderdeel van het uitvoeringstraject moleculaire diagnostiek onder regie van het Zorginstituut Nederland. De lijsten zullen regelmatig worden herzien, zodat ze aansluiten bij de snelle ontwikkelingen in de oncologie. Ook zullen er op korte termijn MKNT-lijsten volgen voor een aantal andere tumortypes.

Vlog van winnares Pieter De Mulder Award 2022

20 juli 2023

In deze vlog vertelt Khrystany Isebia over haar onderzoeksstage die mogelijk is gemaakt door het winnen van de Pieter De Mulder Award 2022.

Isebia's stage vindt plaats bij de groep van dr. Mathieu Lupien van het Princess Margaret Cancer Centre in Toronto. Ze hoopt door middel van epigenetische analyses van circulerende tumorcellen beter te kunnen kijken naar therapieresistentie bij patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom.

De Pieter De Mulder Award die door Pfizer wordt gesubsidieerd wordt ook dit jaar weer uitgereikt. Kandidaten dienen uiterlijk 1 oktober 2023 te worden voorgedragen via nvmo@congresscare.com.

lees verder

Update NVMO-flashmob-onderzoek

20 juli 2023

Het enorme succes van ons flashmob-onderzoek naar de reisbereidheid van kankerpatiënten heeft geleid tot enige vertraging in de analyse.

Er hebben 65 ziekenhuizen meegedaan; het IKNL ontving ongeveer 4.580 vragenlijsten. Hiervan kwamen er 2.836 per post binnen. Het bleek dat honderden vragenlijsten niet in te scannen waren en handmatig ingevoerd moesten worden. Omdat we alle lijsten toch in de analyse willen betrekken, is er enige vertraging. Naar verwachting kunnen we begin september dit jaar meer vertellen.

Gemandateerden voor rondetafel-gesprekken

20 juli 2023

Via SONCOS is er meer informatie gekomen over het IZA. De NVMO mag een eerste en tweede vertegenwoordiger benoemen voor vier tumortypen die in de eerste tranche aan bod komen.

Het bestuur heeft de volgende personen benaderd, respectievelijk als eerste en tweede vertegenwoordiger. Zo zijn zowel academische als perifeer werkende oncologen betrokken.

  1. Hoofd-halscarcinoom: dr. Esther van Meerten - dr. Marije Slingerland
  2. Maag- en slokdarmcarcinoom: prof. dr. Hanneke van Laarhoven - dr. Laurens Beerepoot
  3. Pancreascarcinoom: dr. Hanneke Wilmink - dr. Geert Cirkel
  4. Niercarcinoom: dr. Paul Hamberg - dr. Sjoukje Oosting

Er is inmiddels een longlist met zorginterventies gemaakt. Die wordt nog aangepast. Naar verwachting zijn rond half augustus dit jaar de kaders bekend, zie het tijdspad hieronder.

Wij houden u op de hoogte.