NVMO-onderzoek naar reisbereidheid kankerpatiënten

1 december 2022

In februari 2023 wil de NVMO een flashmob-onderzoek gedurende één of twee dagen verrichten bij patiënten op de polikliniek Medische Oncologie en op de dagbehandeling.

Het doel hiervan is om een goed inzicht te krijgen in de daadwerkelijke reisbereidheid van de patiëntenpopulatie. De uitkomsten van dit onderzoek zullen helpen in besluiten rondom netwerkvorming en concentratie/spreiding (IZA).

De NFK heeft eerder onderzoek gedaan naar reisbereidheid, echter had 60 procent van de deelnemers in dit onderzoek geen actieve kanker(behandeling) meer. Derhalve is dit geen representatieve steekproef van onze populatie. Bij het komende flashmob-onderzoek in februari 2023 zijn het IKNL en de NFK betrokken.

De vragenlijst die de NVMO wil uitzetten is nu ter inzage zichtbaar in het besloten gedeelte van de website, zoals besproken op de algemene ledenvergadering van 11 november 2022.

De NVMO hoopt dat u allen mee gaat doen aan dit onderzoek, dat inmiddels in het UMCG beoordeeld is als niet-WMO-plichtig. Suggesties ten aanzien van de vragenlijst zijn welkom en mogelijk tot 11 december 2022 middels een e-mail naar Elianne de Boer (el.d.boer@nki.nl).

NAAR VRAGENLIJST

Ed Maartense aanmoedigingsprijs 2023

25 november 2022

Artsen, verpleegkundigen en paramedici die zich bezighouden met de behandeling van of onderzoek naar kanker bij ouderen kunnen zich aanmelden voor de Ed Maartense aanmoedigingsprijs.

In het Reinier de Graaf Gasthuis is sedert jaar en dag aandacht voor de behandeling van oncologische patiënten op oudere leeftijd en de specifieke zorg die past bij hun behandeling. Dr. Ed Maartense was een van de pioniers in dit aandachtsgebied. Meer dan 30 jaar heeft hij zich als internist-hematoloog en -oncoloog toegelegd op de behandeling van oudere patiënten met kanker en zeer veel jongere collegae opgeleid in de geriatrische oncologie. Belangrijk wetenschappelijk onderzoek op dit gebied heeft onder meer geleid tot een proefschrift over chemotherapie bij  oudere patiënten getiteld: Non-Hodgkin’s lymphoma in the elderly. Population based data and a future perspective.

In 2017 is Ed Maartense, op 68 jarige leeftijd, onverwacht overleden aan de gevolgen van een ernstige longontsteking.

Ter nagedachtenis aan hem heeft zijn echtgenote, Yvonne Maartense-Spruyt, een aanmoedigingsprijs in het leven geroepen. Deze prijs is bedoeld om (jonge) vakgenoten die zich bezighouden met de behandeling van of onderzoek naar kanker bij ouderen, extra steun te bieden bij hun onderzoek. Naast onderzoek komen ook zorgverbeteringsprojecten in aanmerking voor de prijs. De aanmoedigingsprijs, ter hoogte van € 3.000, zal op 11 mei 2023 tijdens het derde Ed Maartense Symposium in Delft uitgereikt worden.

Als je in aanmerking wilt komen voor de prijs, verzoeken wij je contact op te nemen met een van de juryleden:

Prof. dr. Johanneke Portielje, hoogleraar geriatrische oncologie LUMC. (j.portielje@lumc.nl)
Dr. Monique Bos, internist-oncoloog Erasmus MC (m.bos@erasmusmc.nl)

Vragenlijst effecten overheveling G-CSF-middelen

25 november 2022

Het NVMO-bestuur roept haar leden op om een vragenlijst van adviesbureau SiRM in te vullen over de overheveling van G-CSF-middelen.

naar vragenlijst

Vanaf 1 januari 2022 is de bekostiging van epoëtines en G-CSF-middelen overgeheveld naar de medisch specialistische zorg. Dat betekent dat deze geneesmiddelen alleen nog door de ziekenhuizen kunnen worden ingekocht, verstrekt en gedeclareerd.

In opdracht van het ministerie van VWS monitort adviesbureau SiRM deze overheveling. Doel van de monitor is om na te gaan of de doelen van de overheveling worden behaald en of patiënten er geen hinder van ondervinden. Hierbij wordt gekeken naar effecten op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Ook wordt gekeken naar effecten op de administratieve lasten voor zorgverleners.

Eind vorig jaar is hiervoor via de wetenschappelijke verenigingen, een nulmeting uitgezet bij internist-nefrologen, hematologen, oncologen en kinderartsen. Nu voert SiRM een effectmeting uit. De inbreng van internist-oncologen is van groot belang: door het invullen van deze vragenlijst kunnen de effecten van de overheveling goed in kaart worden gebracht en zo nodig bijgestuurd. SiRM vraagt om de vragenlijst vóór 9 december 2022 in te vullen.

Video’s van Post-ESMO september 2022

25 november 2022

De opnames van de Post-ESMO 2022 zijn nu beschikbaar op de NVMO-website om terug te kijken.

Tijdens de Post-ESMO 2022 georganiseerd door de NVMO presenteerden Nederlandse experts de highlights van het ESMO Congress 2022. De lezingen werden afgewisseld met interactieve sessies en plenaire discussies om een en ander te duiden voor de Nederlandse situatie en spreekkamer. NVMO-leden kunnen de opnames hiervan terugkijken via onderstaande button.

bekijk de video's

 

Prof. dr. Haiko Bloemendal benoemd tot erelid

15 november 2022

De NVMO heeft op 11 november 2022 prof. dr. Haiko Bloemendal benoemd tot erelid van de NVMO.

foto: Gerard van Bree Fotografie

De huidige NVMO-voorzitter dr. Machteld Wymenga mocht tijdens de algemene ledenvergadering oud-voorzitter Bloemendal benoemen tot erelid van de vereniging.

Bloemendal was van februari 2016 tot en met december 2020 voorzitter van de NVMO. Vanuit die functie maakte hij onderdeel uit van het dagelijks bestuur van de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) en de NVMO-commissie BOM. Sinds februari 2021 is hij voorzitter van de NVMO-commissie Drug Access Protocol.

Hij is sinds mei 2019 voorzitter van het Centrum voor Oncologie van het Radboudumc in Nijmegen en sinds 1 november 2019 hoogleraar Netwerken in oncologie. Eerder was hij van 2002 tot 2005 als internist-oncoloog werkzaam bij het UMC Utrecht en van 2005 tot april 2019 bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Ook was hij van 2005 tot april 2019 één dag in de week voor wetenschappelijk onderzoek werkzaam bij het UMC Utrecht. Zijn aandachtsgebied binnen de medische oncologie is met name prostaatcarcinoom. Van 2011 tot 2015 was hij achtereenvolgens vicevoorzitter en voorzitter van de medische staf van het Meander Medisch Centrum.

Khrystany Isebia ontvangt PDMA 2022

11 november 2022

De NVMO heeft de Pieter De Mulder Award 2022 uitgereikt aan arts-onderzoeker Khrystany Isebia (Erasmus MC).

De winnares (links op foto) ontving de prijs vandaag tijdens de 28e Oncologiedagen in Congrescentrum Papendal van NVMO-voorzitter dr. Machteld Wymenga. De juryleden prof. dr. Carla van Herpen (Radboudumc), prof. dr. Jourik Gietema (UMC Groningen) en prof. dr. Gabe Sonke (AVL) waren unaniem in hun besluit om Isebia te bekronen.

foto: Gerard van Bree Fotografie

ATAC-sequencing en RNA-sequencing

De winnares kan met het aan de award verbonden bedrag van 15.000 euro starten met een onderzoeksstage bij de groep van dr. Mathieu Lupien van het Princess Margaret Cancer Centre in Toronto. Met behulp van ATAC-sequencing en RNA-sequencing gaat ze circulerend tumor-DNA (ctDNA) van patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom onderzoeken om therapieresistentie te voorspellen.

De juryleden vinden haar ingediende plan voor de onderzoeksstage over epigenetische analyses van circulerende tumorcellen gedegen en mooi, en verwachten dat de stage veel kennis gaat opleveren voor haarzelf, haar instituut en oncologisch Nederland. Daarnaast prijzen ze Isebia’s CV dat boven het gemiddelde uitsteekt en haar wens om academische internist-oncoloog te worden, wat in de geest is van de Nijmeegse internist-oncoloog prof. dr. Pieter de Mulder (1949-2007).

Pieter de Mulder

De Mulder was een gedreven internist-oncoloog, een bijzonder goede onderzoeker met nationale en internationale samenwerkingsverbanden, een opleider én een leider. Ook was hij goed in mensen verbinden, oplossingen zoeken en gaf hij de mensen om zich heen energie. De Pieter De Mulder Award is ter nagedachtenis aan hem ingesteld in de zomer van 2007 en wordt mogelijk gemaakt door Pfizer.

NVMO-proefschriftprijzen uitgereikt

11 november 2022

Dr. Myriam Chalabi en dr. Joris van de Haar zijn de winnaars van de oncologieproefschriftprijzen.

NVMO-voorzitter dr. Machteld Wymenga en dr. Geert Cirkel, voorzitter van de programmacommissie van de Oncologiedagen, reikten de prijzen uit in Congrescentrum Papendal. Zij vormden samen met dr. Maartje Los en dr. Judith Kroep de jury van de oncologieproefschriftprijzen van 2022.

Neo-adjuvante immuuntherapie bij coloncarcinoom

Dr. Myriam Chalabi (links op foto) ontvangt de NVMO-prijs voor haar onderzoek bij het NKI naar neo-adjuvante immuuntherapie bij coloncarcinoom, ook wel bekend als de NICHE-studie. De jury vindt de resultaten indrukwekkend. Alle patiënten met microsatelliet-instabiele tumoren vertoonden respons, en een kwart van de patiënten met microsatelliet-stabiele tumoren.

Deze resultaten waren voor het ESMO Scientific Committee aanleiding om het vervolg van deze studie, de NICHE-2-studie, in het Presidential Symposium van ESMO 2022 als LBA op te nemen. Chalabi leidt diverse andere studies, zoals de PANDA-studie en de TARZAN-studie, die naar verwachting een even grote impact zullen hebben als de NICHE-studie.

DNA-gestuurde precisiegeneeskunde

Dr. Joris van de Haar (links op foto) heeft de proefschriftprijs gekregen voor zijn analyses over DNA-gestuurde precisiegeneeskunde die hij uitvoerde aan het NKI. Hij is daarna begonnen met zijn opleiding tot internist in het Meander MC. Zijn werk als arts combineert hij met computationele wetenschap.

Volgens de jury heeft zijn dissertatie alles in zich. Met zijn onderzoek laat hij zien dat biomarkeranalyses niet alleen meer informatie geven over hoe dure therapieën effectiever ingezet kunnen worden, maar ook meer inzichten leveren op het gebied van immuuntherapie. En hij vertaalt dit naar directe patiëntenzorg. Naast diverse reeds gepubliceerde artikelen in high impact tijdschriften heeft Van de Haar een aantal artikelen die zich in de tweede ronde bevinden van het reviewproces van Nature en The New England Journal of Medicine.

Proefschriftprijzen

Beide prijswinnaars hielden tijdens de 28e Oncologiedagen een korte voordracht over hun bekroonde onderzoek. Ook ontvangen ze ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 1.000 euro.

Extra NVMO-bijeenkomst op 14 december 2022

25 oktober 2022

Op 14 december 2022 organiseert de NVMO een besloten bijeenkomst om met elkaar na te denken en te discussiëren over de toekomstbestendigheid van de medisch-oncologische zorg in Nederland.

De exponentieel stijgende zorgkosten met het vooruitzicht van een snel groeiende oncologische patiëntenpopulatie de aankomende jaren baart veel NVMO-leden zorgen. Hoe houden we de zorg betaalbaar en haalbaar? Het maken van moeilijke keuzes lijkt onvermijdelijk, maar welke…

Wij hopen op uw komst te mogen rekenen!

Wanneer: woensdagavond 14 december 2022 van 17:00 tot 21:00
Waar: Villa Jongerius, Utrecht
(www.villajongerius.nl, loopafstand van Utrecht CS)
Hoe: alleen fysieke aanwezigheid
Wie: alleen NVMO-leden
Kosten: gratis
Programma: volgt

registreer hier

Overzicht van 260 trials op NVMO-website

29 september 2022

NVMO-leden kunnen op de NVMO-website op eenvoudige wijze een overzicht van 260 klinische en observationele trials in Nederland raadplegen en doorzoeken.

naar overzicht

Het betreft alle studies uit het trial-overzicht van Onderzoekbijkanker.nl. De NVMO vindt het mooi om op deze manier bij te dragen aan de vindbaarheid en daarmee toegankelijkheid van klinische trials voor patiënten.

Samenwerking
Op Onderzoekbijkanker.nl staat een overzicht van interventiestudies, studies naar kwaliteit van leven en observationele studies. Dit overzicht van trials is ook te vinden op Kanker.nl/trials voor patiënten. IKNL onderhoudt deze trialdatabase. De vindbaarheid van informatie over lopende studies draagt bij aan een snellere inclusie.

IKNL en DORP werken samen met onderzoekers en onderzoeksgroepen om het trialoverzicht completer te krijgen en de informatie beschikbaar te stellen voor derden. Het is van belang dat nieuwe studies worden aangemeld door onderzoekers en onderzoekgroepen bij de redactie van Onderzoekbijkanker.nl. IKNL stelt het iFrame gratis beschikbaar aan beroepsorganisaties, onderzoeksgroepen en patiëntenorganisaties. Hierdoor is het zelf bijhouden van trials op de eigen website niet meer noodzakelijk en is de informatie altijd up-to-date.

Meer informatie
Hebt u interesse om ook het studieoverzicht van Onderzoekbijkanker.nl te tonen op uw eigen website? Neem contact op met Kim Hoeijmakers, projectleider Onderzoekbijkanker.nl, via kankeronderzoek@iknl.nl.

Trial aanmelden
Bent u (arts-)onderzoeker en wilt u een trial aanmelden voor het overzicht? Mail dan naar kankeronderzoek@iknl.nl of vul het aanmeldformulier op de IKNL-website in.