Inschrijving Chicago op Schier 2023 geopend

15 maart 2023

Het is nu mogelijk om u in te schrijven voor de driedaagse editie van Chicago op Schier 2023.

Tijdens deze nascholing kunt u de highlights van de 2023 ASCO Annual Meeting bijwonen en de resultaten van studies en de implicaties voor uw praktijk met uw collegae bespreken.

Het congresprogramma is nog volop in ontwikkeling. Zodra er een concreet programma bekend is, kunt u dit vinden op de website van Chicago op Schier 2023.

AANMELDEN

Presentatie over PASKWIL-criteria

15 maart 2023

De presentatie van het NVMO-webinar over nieuwe PASKWIL-criteria voor de adjuvante en palliatieve setting is terug te vinden in het besloten gedeelte van de NVMO-website.

Woensdag 8 maart 2023 presenteerde de NVMO-commissie BOM van 20.00 tot 21.00 uur deze voorstellen voor nieuwe criteria in een webinar. Tijdens de komende algemene ledenvergadering op 19 april 2023 legt de commissie de nieuwe PASKWIL-criteria voor ter stemming.

NAAR DE PRESENTATIE

Twee nieuwe NVMO-bestuursleden

7 maart 2023

Allert Vos en Corine de Graaf zijn toegetreden tot het NVMO-bestuur. Zij volgen Ruud Blankenburgh en Foppie de Boer op.

Allert Vos zal als bestuurslid aan de slag gaan met de portefeuille richtlijnen, kwaliteit, DOT en andere beroepsbelangen. Daarnaast is hij lid geworden van de NVMO-commissie Kwaliteit. Vos is internist-oncoloog in Bernhoven in Uden. Zijn specialisme is darmkanker en zijn aandachtsgebied is palliatieve zorg.

Corine de Graaf is voorzitter van de jNVMO, vanuit die functie maakt ze deel uit van het NVMO-bestuur. Ze is aios in het UMCG in Groningen.

Nieuwe versie Normeringsrapport gepubliceerd

17 februari 2023

Platform Oncologie-SONCOS van de Federatie Medisch Specialisten heeft de elfde versie van het Normeringsrapport gepubliceerd.

De belangrijkste wijziging in deze versie betreft de toevoeging van normen voor het structureren van een multidisciplinair overleg (MDO). Alle algemene normen voor een MDO zijn nu gegroepeerd weergegeven. De belangrijkste tumorspecifieke wijziging betreft de toevoeging van normen voor mesothelioom van de long.

Daarnaast is in de bijlagen opgenomen:

  • een nieuwe versie van het NVRO-normendocument ‘Kwaliteitsnormen Radiotherapie in Nederland’ (bijlage H)
  • de rol van verpleegkundigen duidelijker geformuleerd voor AYA-zorg (bijlage I)
  • de aangepaste criteria van de NVMO over combinatietherapie immuuntherapie (bijlage L)

Een Engelse versie van het Normeringsrapport is binnenkort beschikbaar.

DOWNLOAD NORMERINGSRAPPORT

Webinar nieuwe PASKWIL-criteria

16 februari 2023

De NVMO-commissie BOM organiseert op 8 maart 2023 van 20.00 tot 21.00 uur een webinar over nieuwe PASKWIL-criteria voor de adjuvante en palliatieve setting.

Tijdens deze avond zal de commissie voorstellen voor nieuwe criteria presenteren en is er gelegenheid tot discussie. Hierna kunnen de herziene conceptcriteria nog gewijzigd worden.

De voorstellen zijn aangepast naar aanleiding van de ontvangen feedback op het eerste conceptvoorstel dat de commissie BOM tijdens de algemene ledenvergadering op 11 november 2022 toonde. Tijdens de komende algemene ledenvergadering op 19 april 2023 legt de commissie de nieuwe PASKWIL-criteria voor ter stemming.

NVMO- en NVALT-leden kunnen zich voor het webinar aanmelden.

Uw inbreng wordt op prijs gesteld!

AANMELDEN

Doorstart Chicago op Schier in voorbereiding

19 januari 2023

Tijdens de 2023 ASCO Annual Meeting in Chicago zal van 4 tot 7 juni 2023 in Nederland een geheel vernieuwde editie van Chicago op Schier plaatsvinden.

De voorbereidingen zijn in volle gang om een succesvolle doorstart van dit in de Nederlandse oncologie bekende evenement te kunnen realiseren. Chicago op Schier 2023 wordt een door de NVMO aanbevolen multisponsored evenement. De organisatie is in handen van Congress Care en MedNet. Houd voor meer informatie uw mailbox en de NVMO-website in de gaten.

Ontwikkelingen IZA voor oncologie

16 december 2022

Zoals eerder toegezegd wil het NVMO-bestuur u op de hoogte houden van de ontwikkelingen ter attentie van het oncologiedeel van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Tijdens de algemene ledenvergadering in november is hier ook aandacht aan besteed.

Belangrijke punten uit het IZA voor de oncologie zijn: concentratie en spreiding van oncologie en netwerkzorg. Hiervoor wordt door het Zorginstituut een ronde tafel ingericht met relevante stakeholders. De concentratie van zorg die in het IZA wordt besproken gebeurt in twee achtereenvolgende tranches van indicaties. De eerste tranche kan worden gezien als pilot.

Het SONCOS-platformbestuur wil proactief zijn aan deze ronde tafel. Dat is de reden dat het SONCOS-platformbestuur tijdens de beleidsmiddag heeft gewerkt aan een voorstel van onderwerpen voor de eerste tranche die aan de ronde tafel wordt besproken. Het SONCOS-platformbestuur vindt het essentieel om in deze pilot te starten met een beperkt aantal zorgactiviteiten, zodat de complexe discussie over concentratie en spreiding zorgvuldig verloopt en alle gevolgen overzichtelijk in beeld worden gebracht.

Mix van tumorsoorten

In dit voorstel heeft het SONCOS-platformbestuur getracht om een goede mix van tumorsoorten te kiezen, zodat de eerste tranche van de ronde tafel inzicht geeft in de effecten van concentratie op verschillende punten en vanuit alle betrokken disciplines. Verschillende tumorsoorten zijn hiervoor beoordeeld op een aantal criteria, namelijk: de betrokken disciplines, de huidige mate van concentratie, de effecten van de concentratie tot een streefnorm 50 en 100, de 5-jaarsoverleving in Nederland in vergelijking met Europa, het huidige aantal instellingen en het aantal patiënten (percentage van totale incidentie). Daarnaast is het SONCOS-platformbestuur van mening dat het goed is om in de eerste set te starten met een beperkt aantal tumorsoorten, omdat de impact van concentratie en spreiding van deze tumorsoorten al groot zal zijn.

Het SONCOS-platform bestuur heeft hierbij voor de volgende tumorsoorten gekozen:

  •     Hoofd-halstumoren
  •     Longtumoren
  •     Pancreastumoren
  •     Nierceltumoren
  •     Cervixtumoren

Kwartiermaker

Het Zorginstituut heeft inmiddels een kwartiermaker aangesteld: prof. dr. Hans Nijman. Nijman is gynaecoloog-oncoloog in het UMCG en tevens landelijk projectleider van het programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’. Hij zal van december 2022 tot en met februari 2023 een plan van aanpak opstellen voor de ronde tafel.

Wijziging in NVMO-bestuur

12 december 2022

Ruud Blankenburgh heeft om persoonlijke redenen besloten na een jaar af te treden uit het bestuur. De open gevallen portefeuille betreft kwaliteit, richtlijnen, beroepsbelangen en COVID-19.

Extra NVMO-bijeenkomst op 14 december 2022

8 december 2022

Op 14 december 2022 organiseert de NVMO een besloten bijeenkomst om met elkaar na te denken en te discussiëren over de toekomstbestendigheid van de medisch-oncologische zorg in Nederland.

De exponentieel stijgende zorgkosten met het vooruitzicht van een snel groeiende oncologische patiëntenpopulatie de aankomende jaren baart veel NVMO-leden zorgen. Hoe houden we de zorg betaalbaar en haalbaar? Het maken van moeilijke keuzes lijkt onvermijdelijk, maar welke…

Wij hopen op uw komst te mogen rekenen!

Wanneer: woensdagavond 14 december 2022 van 17.00 tot 21.00 uur
Waar: Villa Jongerius, Utrecht
(www.villajongerius.nl, loopafstand van Utrecht CS)
Hoe: alleen fysieke aanwezigheid
Wie: alleen NVMO-leden
Kosten: gratis

registreer hier

PROGRAMMA


17.00 - 17.05 uur Opening en welkom
Dr. Machteld Wymenga
17.05 - 17.20 uur Toelichting op de NKR-data
Dr. Machteld Wymenga
17.20 - 17.35 uur Voorstel aanpassen PASKWIL-criteria
Prof. dr. An Reyners
(zie Powerpointpresentatie van commissie BOM alv 11 november 2022)
17.35 - 17.50 uur ‘Tijd voor doelmatigheid in de praktijk’ 
Dr. Hans Westgeest
17.50 - 18.00 uur Pauze
18.00 - 19.00 uur Stellingen en debat: ‘Het zal mijn tijd wel duren’
Miriam Wumkes, Brigitte Haberkorn en dr. Bianca Mostert
19.00 - 19.30 uur Diner
19.30 - 20.00 uur ‘Yes we can’
Prof. dr. Gabe Sonke
20.00 - 20.45 uur Uitwerking in werkgroepen
20.45 - 21.00 uur Afsluiting
Dr. Machteld Wymenga