Nederlandse Avond ESMO 2022

18 juli 2022

Op 11 september 2022 tijdens het ESMO Congress 2022 organiseert de NVMO in Parijs de bekende Nederlandse Avond met het inmiddels traditionele Lagerhuisdebat.

Onder begeleiding van Tom van ’t Hek zal over vijf prikkelende stellingen worden gedebatteerd. Deelname voor NVMO-leden is kosteloos.

meer informatie

Post-ESMO 2022

14 juli 2022

Tijdens dit NVMO-symposium op 28 september 2022 in Amersfoort bespreken talentvolle jonge professionals de highlights van het ESMO Congress 2022.

De lezingen zullen worden afgewisseld met interactieve sessies en plenaire discussies om een en ander te duiden voor de Nederlandse situatie en spreekkamer. Deelname aan de Post-ESMO 2022 is voor NVMO-leden kosteloos. Het symposium is ook via een livestream te volgen.

meer informatie

De beste proef­schriften van het jaar

8 juli 2022

In 2022 zal de NVMO weer twee dissertaties bekronen tot beste oncologieproefschriften van het jaar.

De betreffende promovendi ontvangen ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 500 euro. Verder zullen de winnaars door de NVMO worden uitgenodigd om in november tijdens de Oncologiedagen een korte voordracht over hun bekroonde onderzoek te verzorgen en wordt een interview met hen gepubliceerd in het tijdschrift Medische Oncologie.

Alleen proefschriften uit de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 kunnen tot uiterlijk 1 september 2022 worden voorgedragen. Er kunnen maximaal twee proefschriften per universitair medisch centrum en het Antoni van Leeuwenhoek worden voorgedragen. Een wetenschappelijke jury zal zich over alle inzendingen buigen en twee proefschriften voor de NVMO-prijs selecteren.

Kandidaten dienen per e-mail te worden aangemeld bij Congress Care via nvmo@congresscare.com. Het volgende dient, bij voorkeur als pdf-bestand, te worden aangeleverd: auteur en instelling, titel proefschrift, verdedigingsdatum, inhoudsopgave en Nederlandstalige samenvatting.

Een overzicht van eerdere winnaars staat in het onderdeel NVMO-prijzen.

Duurzaamheids­commissie van start gegaan

4 juli 2022

De nieuwe NVMO-commissie Duurzaamheid en Doelmatigheid geeft adviezen om medicatie in de oncologie doelmatiger te doseren.

In Nederland verspillen we elk jaar 10 tot 20 miljoen euro aan orale oncolytica. Volgens dr. Machteld Wymenga, voorzitter van de commissie, en dr. Roelof van Leeuwen is dat niet nodig. In een interview voor Medische Oncologie vertellen de internist-oncoloog en ziekenhuisapotheker dat ze met de commissie willen laten zien dat de oncologie geneesmiddelen veel doelmatiger kan doseren en ook op andere manieren kan verduurzamen. Het eerste advies van de commissie gaat over het efficiënter, met minder comedicatie en patiëntvriendelijker toedienen van paclitaxel.

lees interview lees advies

Pieter De Mulder Award 2022

1 juli 2022

De voordracht van kandidaten voor de Pieter De Mulder Award 2022 is van start gegaan.

De NVMO reikt de award volgens traditie tijdens de jaarlijkse Oncologiedagen uit aan een veelbelovende jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie.

Doelstelling van de award is om de jonge onderzoeker in staat te stellen kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research. Het gaat om een onderzoeksstage van maximaal 3 maanden. De maximale bijdrage hiervoor is 15.000 euro.

Kandidaten dienen uiterlijk 1 oktober 2022 te worden voorgedragen via nvmo@congresscare.com. Bij aanmelding van een kandidaat dient een abstract met het doel van de beoogde onderzoeksstage en de achtergrond en inbedding in het betreffende onderzoek te worden ingestuurd. Het is van belang dat de voordracht door de begeleider of promotor wordt ondersteund. De randvoorwaarden voor toekenning zijn te raadplegen op nvmodagen.nl.

De NVMO-prijs, die mogelijk wordt gemaakt door Pfizer, is in de zomer van 2007 ingesteld ter nagedachtenis aan de Nijmeegse internist-oncoloog prof. dr. Pieter de Mulder (foto). De jury voor de award wordt gevormd door juryvoorzitter prof. dr. Carla van Herpen (Radboudumc), prof. dr. Jourik Gietema (UMC Groningen) en prof. dr. Gabe Sonke (AVL). Een overzicht van eerdere winnaars staat in het onderdeel NVMO-prijzen.

Breng ook uw stem uit

8 juni 2022

Een benoemingscomité van ESMO selecteerde prof. dr. John Haanen en prof. dr. Fabrice André als kandidaten voor het ESMO-presidentschap 2025-2026.

Beide kandidaten lichten op de ESMO-website hun beoogde presidentiële missie en visie toe. De elektronische stemming door ESMO-leden is deze maand van start gegaan en sluit op 27 juni 2022.

lees meer

Webcast Nascholing Targeted Therapy

3 juni 2022

NVMO-leden kunnen alle sessies van de 16e editie van de Nascholing Targeted Therapy terugkijken.

Tijdens deze NVMO-nascholing ging dr. Maarten Deenen in op de rationale en implementatie van UGT-bepaling bij irinotecan en Loek de Jong op de overwegingen om cytostatica patiënten met bij obesitas wel of niet op basis van BSA te doseren.

Verder besprak prof. dr. Louis Vermeulen de huidige rol van chromosomal copy numbers bij colorectaal carcinoom en belichtte Iris Miedema nieuwe opties van imaging met PET bij immuuntherapie. Daarnaast gaven dr. Hilde Jalving en dr. Esther Klein Hesselink een actueel overzicht van antibody drug conjugates en besprak dr. Sebastian Klobuch de laatste ontwikkelingen van T-celtherapie bij solide tumoren.

Dr. Jeanine Roodhart en dr. Martijn Lolkema voerden een debat over therapie op maat op basis van organoïde óf whole genome sequencing (WGS). Een tweede debat, gevoerd door dr. Marije Hamaker en dr. Tineke Smilde, stond in het teken van de waarde van een geriatrisch assessment voorafgaand aan therapie. Tot slot hield dr. Daniel Catenacci een keynote lecture over circulerend tumor-DNA bij gastro-intestinale tumoren.

Video’s van de sessies staan in het besloten onderdeel Webcast van de NVMO-website en zijn na inloggen alleen toegankelijk voor NVMO-leden.

naar webcast

5e congres van 5D’s

18 mei 2022

DCCG, DHCG, DPCG, DPOG en DUCG en organiseren op 28 en 29 juni 2022 in Ermelo het 5e Multidisciplinair Gastro-intestinaal Oncologie Congres.

Tijdens het multidisciplinaire congres staan de laatste ontwikkelingen op het gebied van colorectaal carcinoom, hepatocellulair carcinoom, maag- en oesofaguscarcinoom en pancreascarcinoom centraal.

Uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot de diagnostiek en behandeling zullen de revue passeren, waaronder artificiële intelligentie, organoïden, liquid biopsies, circulerend tumor-DNA, biomarkers, immuuntherapie, chemoradiatie, complexe casuïstiek, DICA en updates van studies.

meer informatie

BOOG-symposium over real world evidence

17 mei 2022

BOOG organiseert op 30 juni 2022 in Utrecht het Real World Evidence en Borstkanker Symposium.

Het symposium staat geheel in het teken van de waarde van real world data en real world evidence voor het optimaliseren van de behandeling van patiënten met mammacarcinoom.

Verschillende facetten hiervan komen aan bod, waaronder methodologische uitdagingen, privacy van patiënten, rol bij toelating van geneesmiddelen, visie vanuit farmaceutische industrie en lopende initiatieven in Nederland.

meer informatie

Eerste RET-remmer beschikbaar binnen DAP

12 mei 2022

Selpercatinib is vanaf 1 mei 2022 als monotherapie beschikbaar binnen het Drug Access Protocol (DAP).

Binnen DAP is de RET-remmer inzetbaar voor:

  • volwassenen met gevorderd RET-fusiepositief niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) dat systemische therapie vereist na eerdere behandeling met immuuntherapie en/of platinumbevattende chemotherapie;
  • volwassenen met gevorderd RET-fusiepositief schildkliercarcinoom dat systemische therapie vereist na eerdere behandeling met sorafenib en/of lenvatinib;
  • volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder met gevorderd RET-gemuteerd medullair schildkliercarcinoom (MTC) dat systemische therapie vereist na eerdere behandeling met cabozantinib en/of vandetanib.

DAP is een programma van de NVMO, NVALT, Antoni van Leeuwenhoek, Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Ook de farmaceuten werken mee aan het programma. Het doel is om nieuwe, veelbelovende oncologische behandelingen – die nog niet in het basispakket zitten – sneller, gecoördineerd, gecontroleerd en tegen een aanvaardbare prijs voor patiënten beschikbaar te maken.

meer over dap