Eerste RET-remmer beschikbaar binnen DAP

12 mei 2022

Selpercatinib is vanaf 1 mei 2022 als monotherapie beschikbaar binnen het Drug Access Protocol (DAP).

Binnen DAP is de RET-remmer inzetbaar voor:

  • volwassenen met gevorderd RET-fusiepositief niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) dat systemische therapie vereist na eerdere behandeling met immuuntherapie en/of platinumbevattende chemotherapie;
  • volwassenen met gevorderd RET-fusiepositief schildkliercarcinoom dat systemische therapie vereist na eerdere behandeling met sorafenib en/of lenvatinib;
  • volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder met gevorderd RET-gemuteerd medullair schildkliercarcinoom (MTC) dat systemische therapie vereist na eerdere behandeling met cabozantinib en/of vandetanib.

DAP is een programma van de NVMO, NVALT, Antoni van Leeuwenhoek, Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Ook de farmaceuten werken mee aan het programma. Het doel is om nieuwe, veelbelovende oncologische behandelingen – die nog niet in het basispakket zitten – sneller, gecoördineerd, gecontroleerd en tegen een aanvaardbare prijs voor patiënten beschikbaar te maken.

meer over dap

Post-ASCO 2022

22 april 2022

De NVMO organiseert op 23 juni 2022 in Driebergen de Post-ASCO 2022.

Tijdens dit NVMO-symposium presenteren Nederlandse collega’s het belangrijkste nieuws van de 2022 ASCO Annual Meeting en gaan ze in op de betekenis en mogelijke implicaties daarvan voor de Nederlandse dagelijkse praktijk.

Deelname aan de Post-ASCO 2022 is voor NVMO-leden kosteloos. Accreditatie wordt onder meer bij de NIV aangevraagd.

Klik op onderstaande button voor meer informatie over het programma, de sprekers en inschrijving.

meer informatie

Agenda ALV

12 april 2022

De NVMO houdt op dinsdag 19 april 2022 van 18.00 tot 19.30 uur via een livestream haar algemene ledenvergadering.

Onder meer de commissie BOM, commissie Kwaliteit en commissie OOM zullen tijdens deze algemene ledenvergadering een update geven. Verder zal worden stilgestaan bij de tiende versie van het SONCOS-normeringsrapport. Ook het financieel jaaroverzicht van de NVMO zal worden toegelicht.

De agenda en andere vergaderstukken zijn voor NVMO-leden in het besloten deel van de NVMO-website te raadplegen via onderstaande button. NVMO-leden kunnen reacties op de agenda, notulen en andere stukken voorafgaand aan de ledenvergadering doorgeven aan het NVMO-bestuur via bestuur@nvmo.org. Bij vragen over de livestream kan contact worden opgenomen met verenigingssecretaris Marieke Vos via secretariaat@nvmo.org.

naar agenda

CieBAG-criteria voor nivolumab

11 april 2022

De CieBAG heeft criteria gepubliceerd voor toepassing van adjuvant nivolumab bij patiënten met oesofaguscarcinoom.

De cieBAG stelde de criteria op naar aanleiding van het positieve advies van de commissie BOM ten aanzien van de adjuvante behandeling met nivolumab bij het oesofaguscarcinoom of carcinoom van de gastro-oesofageale overgang na neoadjuvante chemoradiatie en resectie. Het betreffende cieBAG-document met de criteria waaraan moet worden voldaan om deze behandeling aan te bieden staat op de ZN-website.

naar criteria

Jubileumeditie SONCOS-rapport

31 maart 2022

De tiende versie van het SONCOS-normeringsrapport bevat een extra hoofdstuk over normen en kwaliteitscriteria voor oncologienetwerken.

Met deze toevoeging is het rapport toekomstbestendig en kan het nog beter ondersteunen bij het handhaven van hoogwaardige oncologische zorg.

SONCOS geeft in het nieuwe hoofdstuk een eerste aanzet voor normering van oncologienetwerken. Deze normering moet vanaf januari 2024 gaan gelden. Komend jaar gaat het platform dan ook, in nauwe samenwerking met betrokken koepelorganisaties, door met de verdere uitwerking en zo nodig aanpassing, waarbij ook gekeken wordt naar implementatie en haalbaarheid.

Met het rapport heeft de beroepsgroep al tien jaar zelf de regie bij het stellen van normen voor goede multidisciplinaire oncologische zorg. Het jaarlijks actualiseren ervan borgt dat de normen met de ontwikkelingen in het oncologisch veld meebewegen.

naar rapport

NABON-BOOG Symposium 2022

29 maart 2022

NABON en BOOG organiseren op 12 april 2022 in Antropia in Driebergen-Rijsenburg hun jaarlijkse symposium.

Het programma, dat tevens via een livestream te volgen is, staat geheel in het teken van de laatste ontwikkelingen bij de diagnostiek en behandeling van mammacarcinoom.

Vanuit de radiologie zal dr. Thiemo van Nijnatten een update geven over axillaire beeldvorming en diagnostiek in de neoadjuvante setting. Daarnaast gaat dr. Maaike Boer vanuit de medische oncologie in op de plaatsbepaling van behandelopties in de gemetastaseerde setting.

Verder zal de Young Investigator Award worden uitgereikt en verzorgt de winnaar een wetenschappelijke lezing. Vanuit de pathologie berlicht dr. Celien Vreuls prognosticeren in de neoadjuvante en adjuvante setting. Tot slot geeft prof. dr. Johanneke Portielje een update over de behandeling van oudere patiënten.

meer informatie

Nascholing Targeted Therapy 2022

28 maart 2022

De NVMO organiseert op 20 mei 2022 in het Muntgebouw in Utrecht de 16e editie van de Nascholing Targeted Therapy.

Muntgebouw in Utrecht. Fotografie: Dirk Verwoerd.

De programmacommissie bestaande uit dr. Tonneke Beijers, prof. dr. Hanneke van Laarhoven en prof. dr. Gabe Sonke heeft ook dit jaar een divers thematisch programma met topsprekers samengesteld.

Op het programma staan voordrachten over achtereenvolgens UGT-bepaling bij irinotecan, cytostatica bij obesitas wel/niet doseren op basis van BSA, de rol van chromosomal copy numbers bij colorectaal carcinoom, nieuwe opties bij PET en immuuntherapie, antibody drug conjugates en T-celtherapie bij solide tumoren.

Daarnaast zijn er twee debatten over respectievelijk therapie op maat op basis van organoïde of whole genome sequencing (WGS) en de zin van een geriatrisch assessment voorafgaand aan therapie. Verder zal dr. Daniel Catenacci (University of Chicago) een keynote lecture houden over circulerend tumor-DNA bij gastro-intestinale tumoren.

Het nascholingsprogramma is ook via een livestream te volgen. Deelname voor NVMO-leden is kosteloos.

meer informatie

Weten­schappelijke LWNO-dag

23 maart 2022

De Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) organiseert op 22 april 2022 in het Beatrixgebouw in Utrecht haar jaarlijkse wetenschappelijke dag.

Het doel van de LWNO-dag is het presenteren en uitwisselen van onderzoek en ervaringen binnen alle deelgebieden van de neuro-oncologie.

Het programma besteedt onder meer aandacht aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van imaging, resultaten van preklinisch onderzoek bij gliomen, resultaten van onderzoek naar behandeling van gliomen, cognitieve en psychosociale aspecten en supportive care. Verder houdt dr. Farshad Nassiri (Canada) een voordracht over moleculaire classificatie van meningeomen en de mogelijke implicaties daarvan.

Het programma kan tevens via een livestream worden gevolgd. Klik op onderstaande button voor meer informatie over programma, sprekers en inschrijving.

meer informatie

Onderwijsdag jNVMO op 13 april 2022

18 maart 2022

De jNVMO organiseert op 13 april 2022 in Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht een onderwijsdag.

Dr. Karijn Suijkerbuijk zal tijdens deze dag een update geven over melanomen, dr. Annemiek Walenkamp een update over neuro-endocriene tumoren en dr. Ingeborg Vriens een update over fertiliteit, zwangerschap en kanker. Het programma start om 14.00 uur en eindigt om 20.00 uur. Deelnemers kunnen van een diner gebruikmaken.

meer informatie

Save te date: virtuele ALV

15 maart 2022

De NVMO houdt op 19 april 2022 van 18.00 tot 20.00 uur een virtuele algemene ledenvergadering.

De agenda en vergaderstukken volgen spoedig. Het NVMO-bestuur rekent weer op uw deelname en inbreng.