Advies MammaPrint ongewijzigd

NABON en NVMO hebben op 25 april 2017 een brief naar hun leden uitgestuurd waarin de achtergronden uiteen worden gezet om het eerder uitgebrachte advies voor toepassing van de MammaPrint te continueren. De brief kan door NVMO-leden na inloggen worden geraadpleegd bij de beleidsdocumenten in het onderdeel LEDEN.

Sinds de publicatie van de resultaten van de MINDACT-studie in The New England Journal of Medicine is er van verschillende collega's het verzoek gekomen het in mei 2016 door NABON en NVMO uitgebrachte advies voor toepassing van de MammaPrint te herzien.

De collega's die het vorige advies hebben opgesteld, bogen zich recentelijk opnieuw over de studie. Zij concluderen dat het advies uit mei 2016 nog steeds voldoet. Er zijn nog geen resultaten van subgroepanalyses en derhalve is het onjuist om een hard advies te geven over het uitsluiten van subgroepen die wel in de studie zijn geïncludeerd.

De brief van NABON en NVMO kan door NVMO-leden na inloggen worden geraadpleegd in het submenu Beleidsdocumenten van het hoofdmenu Leden.