Studies vinden met MTB-app

Met de MTB-app kunnen oncologisch specialisten alle studies die zich richten op moleculaire kenmerken van kanker eenvoudig doorzoeken.

Zo kunnen zij snel achterhalen of er een studie loopt waaraan hun patiënten mee kunnen doen. De app bevat een overzicht van circa 1.700 studies die lopen in Nederland, Duitsland of België. Na het invoeren van mutaties en/of andere tumorkenmerken zet de app de mogelijke studies op een rij.

De MTB-app is geschikt voor smartphones en tablets met de besturingssystemen Android of iOS en is kosteloos in de betreffende appstores te downloaden. De app is ontwikkeld op initiatief van internist-oncologen prof. dr. Carla van Herpen (Radboudumc) en prof. dr. Hanneke van Laarhoven (AMC).

meer informatie

Advies MammaPrint ongewijzigd

NABON en NVMO hebben op 25 april 2017 een brief naar hun leden uitgestuurd waarin de achtergronden uiteen worden gezet om het eerder uitgebrachte advies voor toepassing van de MammaPrint te continueren. De brief kan door NVMO-leden na inloggen worden geraadpleegd bij de beleidsdocumenten in het onderdeel LEDEN.

Sinds de publicatie van de resultaten van de MINDACT-studie in The New England Journal of Medicine is er van verschillende collega's het verzoek gekomen het in mei 2016 door NABON en NVMO uitgebrachte advies voor toepassing van de MammaPrint te herzien.

De collega's die het vorige advies hebben opgesteld, bogen zich recentelijk opnieuw over de studie. Zij concluderen dat het advies uit mei 2016 nog steeds voldoet. Er zijn nog geen resultaten van subgroepanalyses en derhalve is het onjuist om een hard advies te geven over het uitsluiten van subgroepen die wel in de studie zijn geïncludeerd.

De brief van NABON en NVMO kan door NVMO-leden na inloggen worden geraadpleegd in het submenu Beleidsdocumenten van het hoofdmenu Leden.