Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 26-08-2022
 • E-pubdatum
 • 26-08-2022
 • Bron
 • Medische Oncologie

Adjuvante behandeling met atezolizumab na adjuvante chemotherapie bij patiënten met een stadium IB-IIIA NSCLC

In de hier besproken IMpower010-studie werd een significante verlenging van het primaire eindpunt DFS gezien voor patiënten met adjuvante behandeling met atezolizumab gedurende 1 jaar na complete resectie van stadium II of IIIA NSCLC na adjuvante cisplatine-bevattende chemotherapie (HR van 0,66 voor PD-L1-expressie van 1 procent of hoger en een HR van 0,79 ongeacht de PD-L1-expressie).
De EMA-autorisatie is voor een vooraf gedefinieerde subgroep uit deze populatie (de groep patiënten met ziektestadium II of IIIA en een PD-L1-expressie van 50 procent of hoger) waarbij de HR 0,43 is en de mediane DFS nog niet bereikt. De EMA-autorisatie geldt alleen voor patiënten zonder een EGFR-mutatie of ALK-translocatie, waardoor postoperatieve moleculaire analyse noodzakelijk wordt. De effectiviteit van adjuvante behandeling met atezolizumab op DFS in de door de EMA gedefinieerde subgroep voldoet aan de PASKWIL-criteria voor een voorlopig positief advies. De kosten voor 1 jaar adjuvante behandeling zijn hoog.

 1. Pignon JP, Tribodet H, Scagliotti GV, et al; LACE Collaborative Group. Lung adjuvant cisplatin evaluation: a pooled analysis by the LACE Collaborative Group. J Clin Oncol 2008;26(21):35529.
 2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Osimertinib als adjuvante therapie bij patiënten met een gereseceerd EGFR-gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom. Med Oncol 2021;24(6):314.
 3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Nivolumab bij gevorderd niet-plaveiselcelcarcinoom van de long. Med Oncol 2016;19(6):358.
 4. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Nivolumab en ipilimumab gecombineerd met 2 cycli chemotherapie als eerstelijnsbehandeling voor gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom. Med Oncol 2021;24(8):2934.
 5. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Pembrolizumab als eerstelijnsbehandeling voor PD-L1-positief niet-kleincellig longcarcinoom. Med Oncol 2017;20(3):514.
 6. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Pembrolizumab met chemotherapie als eerstelijnsbehandeling voor gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom. Med Oncol 2018;21(8):636.
 7. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Pembrolizumab met chemotherapie als eerstelijnsbehandeling voor gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van de long. Med Oncol 2019;22(5):236.
 8. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Atezolizumab in combinatie met carboplatine-paclitaxel-bevacizumab als eerstelijnsbehandeling voor gemetastaseerd niet-plaveiselcellig niet-kleincellig longcarcinoom. Med Oncol 2019;22(10):259.
 9. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Durvalumab als consolidatietherapie na chemoradiatie bij stadium III NSCLC. Med Oncol 2020;23(10):315.
 10. Felip E, Altorki N, Zhou C, et al; IMpower010 Investigators. Adjuvant atezolizumab after adjuvant chemotherapy in resected stage IBIIIA non-smallcell lung cancer (IMpower010): a randomised, multicentre, open-label, phase 3 trial. Lancet 2021;398(10308):134457.