Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 24-06-2022
 • E-pubdatum
 • 24-06-2022
 • Bron
 • Medische Oncologie

Adjuvante behandeling met pembrolizumab bij patiënten met een verhoogd recidiefrisico na nefrectomie van een heldercellig niercelcarcinoom

In de hier besproken KEYNOTE-564-studie wordt bij een radicaal gereseceerd heldercellig niercelcarcinoom met een hoog risico op een recidief, na een follow-up van mediaan 24,1 maanden, een statistisch significant langere DFS gezien bij de patiënten in de groep die 12 maanden adjuvante behandeling met pembrolizumab kregen (HR: 0,68 [95%-BI: 0,53-0,87]; P = 0,002). Pembrolizumab wordt over het algemeen goed verdragen, maar toch moest ruim 20 procent van de patiënten de behandeling vroegtijdig staken vanwege bijwerkingen. De huidige resultaten voldoen aan de criteria voor een voorlopig positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor adjuvante behandeling.
Zodra mature OS-gegevens bekend worden, zullen deze door de commissie BOM worden beoordeeld en zal de commissie een definitief advies vaststellen. Er is voor deze behandeling sprake van zeer hoge kosten: ongeveer 100.000 euro per patiënt.

 1. Nederlandse Kankerregistratie (cijfersoverkanker.nl).
 2. Sun M, Marconi L, Eisen T, et al. Adjuvant vascular endothelial growth factor targeted therapy in renal cell carcinoma: a systematic review and pooled analysis. Eur Urol 2018;74(5):611-20. DOI: 10.1016/j.eururo.2018.05.002
 3. Choueiri TK, Tomczak P, Park SH, et al; KEYNOTE564 Investigators. Adjuvant pembrolizumab after nephrectomy in renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2021;385(8):683-94. DOI: 10.1056/NEJMoa2106391
 4. Choueiri TK, Tomczak P, Park SH, et al. Pembrolizumab as post nephrectomy adjuvant therapy for patients with renal cell carcinoma: Results from 30-month follow-up of KEYNOTE564. J Clin Oncol 2022;40(6 suppl):290. DOI: 10.1200/JCO.2022.40.