Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 28-02-2020
 • E-pubdatum
 • 03-02-2020
 • Bron
 • Medische Oncologie

Atezolizumab en nab-paclitaxel als eerstelijnsbehandeling bij patiënten met een irresectabel of gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom

Bij patiënten met een tripelnegatief mammacarcinoom geeft combinatiebehandeling met nab-paclitaxel en atezolizumab een langere PFS dan behandeling met (de in Nederland ongebruikelijke en niet voor deze indicatie geregistreerde) nab-paclitaxel alleen (HR: 0,80 [95%-BI: 0,69-0,92]; P = 0,002). Deze PFS-verlenging is significant, maar voldoet niet aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. In de subgroep patiënten met een PD-L1-positieve tumor is er een beperkte PFS-winst van 2,5 maanden (HR: 0,62 [95%-BI: 0,49-0,78]; P < 0,001), hetgeen voldoet aan een voorlopig positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling.
De data voor het coprimaire eindpunt OS in de tweede interim-analyse zijn niet significant, maar nog niet definitief. Indien de OS-data in de definitieve analyse niet significant worden, dan zal het voorlopig positieve advies worden ingetrokken.

 1. Schmid P, Adams S, Rugo HS, et al; IMpassion130 Trial Investigators. Atezolizumab and nab-paclitaxel in advanced triple-negative breast cancer. N Engl J Med 2018;379(22):2108-21.
 2. Schmid P, Rugo HS, Adams S, et al; IMpassion130 Investigators. Atezolizumab plus nab-paclitaxel as first-line treatment for unresectable, locally advanced or metastatic triple-negative breast cancer (IMpassion130): updated efficacy results from a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2020;21(1):44-59.
 3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). NABpaclitaxel bij gemetastaseerd mammacarcinoom. Med Oncol 2012;14(4):23-7.