Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 22-09-2023
 • E-pubdatum
 • 22-09-2023
 • Bron
 • Medische Oncologie

Cemiplimab bij patiënten met een progressief gerecidiveerd of gemetastaseerd cervixcarcinoom na platinumbevattende chemotherapie

Conclusie

In de hier besproken EMPOWER-Cervical 1/GOG-3016/ ENGOT-cx9-studie wordt bij patiënten met een progressief gerecidiveerd of gemetastaseerd cervixcarcinoom na platinumbevattende chemotherapie een statistisch significant langere OS gezien bij behandeling met cemiplimab in vergelijking tot chemotherapie. De EMA heeft deze behandeling geautoriseerd voor alle patiënten met cervixcarcinoom, ongeacht het histologisch subtype en de PD-L1-status. De mediane OS was in de cemiplimabgroep 12,0 maanden (95%-BI: 10,3-13,5) en in de controlegroep 8,5 maanden (95%-BI: 7,5-9,6; HR: 0,69 [95%-BI: 0,56-0,84]; p < 0,001). Deze resultaten voldoen aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL2023-criteria voor palliatieve behandeling (bij mediane overleving in de controlegroep < 12 maanden). 

 1. Nederlandse Kankerregistratie (cijfersoverkanker.nl).
 2. Wenzel HHB, Bekkers RLM, Lemmens VEPP, et al. No improvement in survival of older women with cervical cancer: a nationwide study. Eur J Cancer 2021;151:159-67.
 3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Cisplatine in combinatie met topotecan bij gerecidiveerd of gemetastaseerd cervixcarcinoom. Med Oncol 2008;11(1):49-50.
 4. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Bevacizumab bij de palliatieve behandeling van het cervixcarcinoom. Med Oncol 2015;18(4):27-30.
 5. Colombo N, Dubot C, Lorusso D, et al; KEYNOTE-826 Investigators. Pembrolizumab for persistent, recurrent, or metastatic cervical cancer. N Engl J Med 2021;385(20):1856 67.
 6. Tewari KS, Monk BJ, Vergote I, et al. Survival with Cemiplimab in Recurrent Cervical Cancer. N Engl J Med 2022;386:544-55.